BILANCA_RACUNOVODSKESTORITVE_LOGO.png
Računovodska  funkcija  združuje  vrsto  informacijskih  dejavnosti  v  organizaciji, ki zbirajo, urejajo, obdelujejo, prikazujejo in  arhivirajo podatke ter  prikazujejo in arhivirajo info
Država Slovenia
Pokrajina/Regija Upravna enota Maribor
razdalja: 1,419 Kilometrov

BILANCA računovodsko knjigovodske storitve, Aleksandra Pirc s.p.

Računovodska  funkcija  združuje  vrsto  informacijskih  dejavnosti  v  organizaciji, ki zbirajo, urejajo, obdelujejo, prikazujejo in  arhivirajo podatke ter  prikazujejo in arhivirajo informacije o preteklih in prihodnjih pojavih po posebnih metodah, t.i. računovodskih načelih in računovodskih standardih. Poslovanje organizacije spremljata tako knjigovodstvo kot računovodsko predračunavanje. Računovodske storitve zajemajo ažurno obdelovanje podatkov  in posredovanje aktualnih informacij v rokih, ki omogočajo pravočasne finančne in poslovne odločitve pri načrtovanju, pripravljanju izvajanju in nadziranju.

V našem podjetju BILANCA računovodsko knjigovodske storitve, Aleksandra Pirc s.p., vam že od leta 1992 nudimo kvalitetne in zanesljive storitve s področja računovodstva. Vsa ta leta je še vedno naše osnovno vodilo podjetja strokovno, kakovostno in profesionalno opravljanje računovodskih, davčnih, kadrovskih in svetovalnih storitev.

BILANCA računovodsko knjigovodske storitve, Aleksandra Pirc s.p.

STORITVE

 • ADMINISTRATIVNE STORITVE

V sklopu administrativnih storitev, vam v našem podjetju nudimo:

 • urejanje prejete pošte
 • pripravo poslovne dokumentacije za knjiženje
 • uskladitev terjatev in obveznosti s poslovnimi partnerji naših komitentov
 • sestavljanje raznih dopisov, predračunov, ponudb, računov…
 • sestavljanje raznih zahtevkov do državnih inštitucij
 • izdelava opominov za zapadle neplačane terjatve komitentov

BILANCA RAČUNOVODSKE STORITVE ALEKSANDRA PIRC S.P.

 • VODENJE GLAVNE KNJIGE

V sklopu vodenja glavne knjige nudimo svojim strankam natančne in strokovne storitve s področja:

 • pregled ustreznosti listin v skladu z zakonodajo
 • svetovanje strankam pri izstavljanju knjigovodskih listin in pri kontroliranju prejetih in izdanih listin ter njihovem evidentiranju
 • evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v glavno knjigo
 • v okviru glavne knjige zagotavljamo tudi davčno knjigovodstvo: evidentiranje poslovnih dogodkov v predpisane davčne evidence, izdelava knjig po zakonodaji o davku na dodano vrednost ter vodenje drugih pomožnih evidenc na podlagi davčnih predpisov
 • pregled ustreznosti listin v skladu z zakonodajo
 • evidentiranje poslovnih dogodkov v pomožne knjige (register neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, računovodstvo stroškov dela, materialno in blagovno knjigovodstvo blagajniška knjiga, knjiga delničarskih vlog idr.).

BILANCA RAČUNOVODSKE STORITVE

 • KNJIGOVODSTVO PLAČ

V sklopu vodenja plač zaposlenih v podjetju naših strank nudimo različne storitve, predvsem pa se trudimo, da stranko vedno informiramo o novostih v zakonodaji.

 • prijava in odjava zaposlenih s pripravo potrebnih obrazcev
 • pomoč pri sestavi Pogodbe o zaposlitvi
 • obračun plače za zaposlene, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb
 • priprava plačilnih nalogov za nakazilo plač in drugih osebnih prejemkov, prispevkov in davkov
 • izdelava potrebnih obrazcev za izplačilo dohodkov za prejemnika in za davčno upravo
 • izpolnjevanje raznih potrdil o zaposlitvi in višini plače
 • vodenje evidence o koriščenju letnega dopusta
 • izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov
 • poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • druge storitve v zvezi z zaposlenimi po potrebi oziroma naročilu naročnika storitve

ALEKSANDRA PIRC S.P.

 • IZDELAVA BILANCE STANJA
 • IZDELAVA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
 • IZDELAVA IZKAZA BILANČNEGA DOBIČKA OZ. IZGUBE
 • IZDELAVA IZKAZA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
 • IZDELAVA IZKAZA DENARNIH TOKOV
 • IZDELAVA IZKAZA GIBANJA KAPITALA
 • IZDELAVA POJASNIL IN RAZKRITIJ K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
 • IZDELAVA DRUGIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV PO POTREBI KOMITENTA (IZKAZ PO PREDLOGI MATIČNEGA PODJETJA, IZKAZA GIBANJA OSNOVNIH SREDSTEV, IZKAZI ZA POTREBE POROČANJA V SKUPINI, IZKAZI V TUJIH JEZIKIH IPD.)
 • RAČUNOVODSKA ANALIZA Z IZBOROM NEKAJ KLJUČNIH KAZALNIKOV POSLOVANJA
 • POROČILA STATISTIČNEMU URADU REPUBLIKE SLOVENIJE
 • POROČILA BANKI SLOVENIJE
 • POROČILA POKOJNINSKEMU IN INVALIDSKEMU ZAVODU RS
 • POROČILA DAVČNI UPRAVI RS
 • POROČILA AJPES-U
 • DRUGA PREDPISANA POROČILA DRŽAVNIM INŠTITUCIJA
 • VODENJE DAVČNIH KNJIG IN OBRAČUNOV

Strankam nudimo optimizacijo storitev knjigovodstva, računovodstva, davčnega, kadrovskega, poslovnega in finančnega svetovanja, storitve pa opravljamo tako za samostojne podjetnike, kmete, društva, zavode, vrtce, zdravnike in zobozdravnike, odvetnike in notarje, mikro in mala kot tudi srednja in velika podjetja.

 

Podrobnosti predstavitve


Naslov Ilichova ulica 21, 2000 Maribor, Slovenija
Telefonska številka 02/421-32-35, 041/345-308
Email naslov sandra.bilanca@gmail.com
Facebook povezava Tukaj obišči povezavo
30 dni pred potekom obvesti na Email naslov sandra.bilanca@gmail.com
Prikaži lokacijo yes
HTML urejanje yes
Nalepka 0
Država Slovenia
Pokrajina/Regija Upravna enota Maribor
razdalja: 1,419 Kilometrov
Naslov Ilichova ulica 21, 2000 Maribor, Slovenia
Kategorija ,
Ključne besede za splet                                                          

Kontaktni obrazec (ni na voljo)

Opomba:

Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


Odpri v Google Maps

Lokacija predstavitve


Essential SSL