logo,digital logic.jpg
Nujno je imeti dober računovodski servis, ki vodi ažurno, strokovno in kvalitetno vaše poslovne knjige. Dobro razmislite in preverite kakšno je trenutno stanje v vašem podjetju ali s.p. . Na
razdalja:

DIGITAL LOGIC D.O.O.

Nujno je imeti dober računovodski servis, ki vodi ažurno, strokovno in kvalitetno vaše poslovne knjige. Dobro razmislite in preverite kakšno je trenutno stanje v vašem podjetju ali s.p. . Naše stranke brezplačno pridobijo geslo za dostop do svojih računovodskih podatkov preko interneta. Tako lahko spremljate vaše poslovanje in presenečenj ob koncu leta ni. Domenite se in izkoristite digitalni elektronski arhiv, ki vam omogoča vpogled v vse računovodske dokumente. V elektronski arhiv lahko dodajate tudi sami dokumeent-skene in vse imate zbrano na enem mestu. Še več: poskenirajte prejeti račun in ga dodajte v računovodski arhiv in ni vam potrebno nositi papirjev v računovodski servis. To je še posebno aktualno za podjetja ki se ne nahajajo v bližini naših poslovalnic: LjubljanaKranjMaribor.

DIGITAL LOGIC D.O.O.

STORITVE

Svojim strankam se maksimalno posvetimo in jim nudimo individualno obravnavo.  Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

 • RAČUNOVODSKE STORITVE

Računovodstvo evidentira poslovne dogodke po vrednostih in času v skladu s pravili stroke. Iz podatkov ustvarjamo poročila, ki omogočajo podjetniku, da gospodari, delavcem, da dobijo ustrezno nagrado, družbi, da nadzira skladnost poslovanja podjetja s pravili, korporaciji, da evidentira delovanje podjetja-hčere. V Računovodskem servisu DIGITAL LOGIC D.O.O. lahko poskrbimo za vsa opravila iz tega področja, ali pa le za posamezen segment. Končni cilji so v obeh primerih enaki – prave informacije ob pravem času. Informacije zbiramo v poročila in analize, ki jih krojimo po potrebah stranke. Nudimo:

 • obračuni davkov,
 • poročanje poslovodstvu, državi,
 • svetovanje in analize,
 • sodelovanje pri revizijah,
 • nadzor postopkov dela,
 • organizacija in vodenja računovodstva.

DIGITAL LOGIC D.O.O. računovodstvo

 • KADROVSKE STORITVE

Urejena kadrovska evidenca je nujna za nemoteno komuniciranje med zaposlenim, podjetjem in državo. Poleg tega je pogost predmet inšpekcijskega nadzora in v primerih delovnih sporov je lahko vsaka pomanjkljivost draga. Ustrezno urejeno področje delovnih razmerij po eni strani omogoča uspešno izvajanje nalog, po drugi strani pa stimulira dobro počutje zaposlenih, kar skupaj pripomore k dobremu poslovnemu rezultatu. Nudimo:

 • prijava, odjava in sprememba podatkov delavca v zavarovanje,
 • priprava tipskih pogodb o zaposlitvi in aneksov k pogodbam,
 • priprava zahtevnejših pogodb o zaposlitvi,
 • sodelovanje pri izbiri kandidatov,
 • pridobivanje in urejanje dokumentacije,
 • urejanje zdravniških pregledov zaposlenih in usposabljanja s področja varstva pri delu (v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci),
 • vzpostavitev ustreznih evidenc,
 • priprava dokumentacije za subvencionirane zaposlitve,
 • pridobivanje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo ter modrih kart za državljane tretjih držav,
 • urejanje davčnega rezidentskega statusa za tujca,
 • postopki v zvezi s priznavanjem izobraževanja v Republiki Sloveniji za tujce,
 • pridobivanje obrazca A1,
 • pojasnila glede mednarodnih sporazumov na področju socialne varnosti – za tujce iz tretjih držav,
 • urejanje davčnega rezidentskega statusa,
 • priprava pogodb o zaposlitvi in aneksov o napotitvi,
 • svetovanje glede minimalnih zahtev glede višine plače, trajanja delovnega časa, dopustov itd.
 • svetovanje glede povezave z ustreznimi institucijami v tujini,
 • urejanje statusa in pravnih podlag za delavce za delo in bivanje v tujini,
 • prijava dela napotenih delavcev v Republiko Slovenijo,
 • sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi,
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca,
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca: poslovni razlog, razlog nesposobnosti, krivdni razlog,
 • pomoč pri upokojitvi delavcev,
 • razlaga predpisov s področja delovnih razmerij,
 • seznanitev z minimalnimi in priporočljivimi standardi, ki se navezujejo na delovno pravo,
 • spremljanje in seznanjanje z novostmi delovnopravne zakonodaje in predlaganje ustreznih rešitev,
 • predloge organiziranja delovnih procesov,
 • usposabljanje strank za področje delovnih razmerij,
 • komuniciranje z institucijami, povezanimi s področjem delovnih razmerij,
 • ustrezna poročanja državnim organom,
 • predloge planov zaposlovanja, izobraževanja itd.
 • priprava pogodb o izobraževanju,
 • priprava pogodb o štipendiranju,
 • spremljanje kariere zaposlenih in pomoč pri letnih razgovorih.

DIGITAL LOGIC D.O.O. svetovanje plače

 • OBRAČUN PLAČ
S pomočjo integriranih orodij in strateškim partnerstvom z razvijalci teh orodij, ki vključujejo računovodstvo, HRM, obračune fizičnim osebam, sistem za poročanje, sistem za arhiviranje podatkov ipd., lahko v zelo kratkem času obračunamo tudi zelo veliko število različnih izplačil. Nudimo:
 • mesečni obračun plač z vsemi dodatki, stimulacijami, jubilejnimi nagradami, odpravninami, ipd.
 • obračun regresa, božičnice ter nagrad in drugih dodatkov,
 • obračun potnih in materialnih stroškov,
 • obračun najemnin, sejnin, dividend,
 • obračun avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb,
 • mesečno in letno poročanje državi (DURS, AJPES…),
 • tiskaje plačilnih listin v obliki kuverte,
 • obračun kreditov, izvršb in drugih odtegljajev,
 • drugi obračuni fizičnim osebam,
 • letna poročila državi in zaposlencem (M4, dohodnina…),
 • analize in poročila po vaši meri,
 • svetovanja iz področja obračuna fizičnim osebam.

DIGITAL LOGIC D.O.O.

Podrobnosti predstavitve


Naslov Delavska cesta 26, 4000 Kranj, Slovenija
Telefonska številka 031 628 009
Email naslov mateja@digital-logic.si
Spletna stran Tukaj obišči povezavo
30 dni pred potekom obvesti na Email naslov mateja@digital-logic.si
Prikaži lokacijo yes
HTML urejanje yes
Nalepka 0
razdalja:
Naslov Delavska cesta 26, 4000 Kranj, Slovenia
Kategorija , , , , , ,
Ključne besede za splet                                                                           

Kontaktni obrazec (ni na voljo)

Opomba:

Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


Odpri v Google Maps

Lokacija predstavitve


Essential SSL