LOGO,HEKTAR.jpg
V našem podjetju Hektar d.o.o. opravljamo vse geodetske storitve, ki jih predpisuje Zakon o evidentiranju nepremičnin. Storitve opravimo kakovostno in ugodno, pri tem pa vedno prisluhnemo strankam i
razdalja:

Hektar d.o.o.

V našem podjetju Hektar d.o.o. opravljamo vse geodetske storitve, ki jih predpisuje Zakon o evidentiranju nepremičnin. Storitve opravimo kakovostno in ugodno, pri tem pa vedno prisluhnemo strankam in jim z našimi predlogi in dolgoletnimi izkušnjami pomagamo priti do uresničitve njihove želje in v zadovoljstvo vseh mejašev. Geodetske izmere opravljamo na območju Republike Slovenije.

Hektar d.o.o. REFERENCE

STORITVE

 • KLASIČNA GEODEZIJA

Izvajamo storitve, ki zajemajo vse od zemljiškega katastra, katastra stavb, geodetske načrte, inženirsko geodezijo ter kataster gospodarske javne infrastrukture,..  Nudimo:

 • ZEMLJIŠKI KATASTER

Zemljiški kataster je uradna evidenca o zemljiščih, kjer so vpisani vsi podatki glede zemljišč. Povezuje stvarne pravice na nepremičninah oziroma zemljiščih, ki jih vodi zemljiška knjiga, z lokacijo v prostoru  umesti lastnino v prostor, oziroma ga poveže z lastnikom. Izvajamo:

 

 • parcelacije,
 • ureditve in izravnave mej
 • določitve zemljišč pod stavbo,
 • spremembe vrste rabe,
 • izmere dolžinskih objektov (kot so npr. ceste).

Hektar d.o.o. zemljiški kataster

 • KATASTER STAVB

Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah. Povezuje se z zemljiškim katastrom ter zemljiško knjigo. Stavba je prostor, v katerega lahko človek vstopi in je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju. Vsak posamezen del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov, ki se lahko samostojno pravno urejajo. Kot del stavbe se v katastru stavb evidentirajo tudi skupni deli. Izvajamo:

izdelavo elaboratov za vpis stavbe in njenih delov v kataster stavb.

Hektar d.o.o. KATASTER STAVB

Hektar d.o.o. kataster stavb

 • GEODETSKI NAČRTI

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih standardih. Geodetski načrt sestavljata grafični prikaz in njegov certifikat. Geodetski načrt potrebujete:

 • za pripravo projektne dokumentacije (gradnja objektov, javnih infrastruktur …),
 • ob spremembi stanja zemljišča (za pridobitev uporabnega dovoljenja),
 • za pripravo lokacijskih načrtov.
 • INŽENIRSKA GEODEZIJA

Inženirska geodezija se ukvarja predvsem s prenosom projektiranih objektov v naravo (zakoličevanje objektov) in spremljanjem le-teh skozi njihovo življenjsko dobo. Pokriva geodetska dela in postopke, ki se izvajajo pri projektiranju in gradnji objektov. Nekaj naših storitev:

 

 • zakoličevanje objektov, cest, infrastrukturnih vodov, žičnic,
 • opazovanje premikov objektov in terena,
 • opazovanje in izračun izkopov ter nasutij.

Hektar d.o.o.

INENIRSKA GEODEZIJA Hektar d.o.o.

 • KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE – GJI

Kataster gospodarske javne infrastrukture predstavlja temeljno nepremičninsko evidenco v Sloveniji, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture (prometna, energetska, komunalna, vodna infrastruktura …). Osnovi namen katastra je prikaz zasedenosti prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture, ki nam omogoča bolj smotrno urejanje in varnejše izvajanje posegov v prostor. Storitve:

 

 • izmere vodovodnih, električnih, telefonskih, plinskih in kanalizacijskih omrežij,
 • izdelava elaboratov za vpis v zbirni kataster GJI.
 • ZAJEM IZ ZRAKA

Zajem podatkov iz zraka predstavlja trenutno najhitrejšo tehnologijo na tem področju. Za ta način uporabljamo letečega robota, ki je posebej zasnovan za geodetske meritve. To je radijsko voden brezpilotni letalnik, ki s pomočjo umetne inteligence leti samodejno. Letalnik je opremljen s senzorjem za zajem prostorskih podatkov (fotoaparat), s katerim lahko pri optimalnih nastavitvah dosežemo ločljivost ortofota 1 cm. Letalnik nam omogoča:

 

 • osnovo za izdelavo geodetskega načrta,
 • izdelavo visoko ločljivega ortofota v ustreznem koordinatnem sistemu,
 • izdelavo oblaka točk v ustreznem koordinatnem sistemu (3D podatki),
 • inšpekcijo visokih in težko dostopnih objektov (dimniki, mostovi, antene …),
 • nadzor nad izvedenim delom pri zahtevnih objektih ,
 • izračun volumnov (izkopov, nasipov),
 • izdelavo digitalnega modela površja .
 • izdelavo 3D modela

ZAJEM IZ ZRAKA Hektar d.o.o.

 • LASERSKO SKENIRANJE

Lasersko skeniranje je tehnologija, ki omogoča množično zajemanje točk. Laserski skenerji delujejo podobno kot tahimetri z možnostjo merjenja razdalj brez reflektorja. S pomočjo izmerjenih razdalj in kotov dobimo 3D koordinate točk objektov, ki jih imenujemo tudi »oblak točk«. Podatki, pridobljeni iz laserskih skenerjev, se uporabljajo na različnih področjih (gradbeništvo, arhitektura, arheologija, filmska in zabaviščna industrija …). Nekatere naloge, ki jih izvajamo:

 

 • lasersko skeniranje objektov (stavb, notranjih prostorov, mostov, daljnovodov, podzemnih rovov, jezov …),
 • izdelava oblakov točk objektov,
 • izračun volumnov (izkopi, nasutja …).

 

 

Podrobnosti predstavitve


Naslov Arkova ulica 13, 5280 Idrija, Slovenija
Telefonska številka 00 386 41 652 404, 00 386 41 651 135
Email naslov hektar@amis.net
Spletna stran Tukaj obišči povezavo
30 dni pred potekom obvesti na Email naslov hektar@amis.net
Prikaži lokacijo yes
HTML urejanje yes
Nalepka 0
razdalja:
Naslov Arkova ulica 13, 5280 Idrija, Slovenia
Kategorija ,
Ključne besede za splet                                                

Kontaktni obrazec (ni na voljo)

Opomba:

Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


Odpri v Google Maps

Lokacija predstavitve


Essential SSL