logo,knjigovordja,racunovodski servis.jpg
Računovodski servis KNJIGOVODJA d.o.o. deluje z namenom razbremenitve računovodskega poslovanja družb, društev in samostojnih podjetnikov. Zagotavljamo vam celovito ponudbo naših storitev od sam
razdalja:

KNJIGOVODJA, knjigovodske in računovodske storitve, d.o.o.

Računovodski servis KNJIGOVODJA d.o.o. deluje z namenom razbremenitve računovodskega poslovanja družb, društev in samostojnih podjetnikov. Zagotavljamo vam celovito ponudbo naših storitev od samega prevzema dokumentacije, računovodskih storitev ter davčnega in finančnega svetovanja. V podjetju opravljamo storitve s področja računovodenja že od leta 2003.

KNJIGOVODJA, knjigovodske in računovodske storitve, d.o.o. RAČUNOVODSKI SERVIS PODATKI

STORITVE

 • RAČUNOVODSTVO

Smo dovolj majhni, da se posvetimo posamezniku, a obenem dovolj veliki, da nudimo bogato paleto storitev s področja računovodstva in davkov. Pomagali Vam bomo pri branju in razumevanju bilanc, pri optimizaciji davkov in pri vseh ostalih vprašanjih pa četudi vsakodnevnih kot kdaj je pravi čas za nakup osnovnega sredstva, službenega avtomobila…S strankami gradimo partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem zaupanju, strokovnosti in našem prilagajanju Vašim potrebam.Naša ponudba je pisana na kožo naročnikov, in sicer temelji na številu poslovnih dogodkov v tekočem mesecu, številu zaposlenih in obsegu poslovanja. Tipični poslovni dogodki so izdan račun, prejet račun, račun plačan z gotovino, obračun službene poti, plačilo v tujino… Nudimo:

 • KONTIRANJE IN KNJIŽENJE DOKUMENTOV ZA TEMELJNE POSLOVNE KNJIGE
 • SPREMLJANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI
 • ANALITIČNO EVIDENTIRANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV
 • FAKTURIRANJE
 • OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI
 • VODENJE DAVČNE KNJIGE IZDANIH IN PREJETIH FAKTUR
 • OBRAČUN DAVKA NA DODANO VREDNOST
 • OBRAČUN PLAČ, REGRESOV ZA LETNI DOPUST, AVTORSKIH HONORARJEV
 • IZDELAVA GLAVNE BLAGAJNE
 • OBRAČUN OSNOVNIH SREDSTEV (AMORTIZACIJE IN PREVREDNOTENJA)
 • SESTAVLJANJE POROČILA O PLAČAH ZAPOSLENIH ZAVODU ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE (M4/M8)
 • SESTAVLJANJE LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
 • IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA, BILANCA STANJA, IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA ALI IZGUBE
 • IZDELAVA DAVČNE BILANCE
 • OBRAČUN NADOMESTILA PLAČ ZA REFUNDACIJO BOLEZNIN, NEGE
 • SESTAVLJANJE POROČIL BANKI SLOVENIJE O TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH
 • PO POTREBI UREJANJE KADROVSKIH ZADEV
 • PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV KREDITOV
 • KONTAKTIRANJE Z DAVČNIMI ORGANI

KNJIGOVODJA, knjigovodske in računovodske storitve, d.o.o. RAČUNOVODSTVO

 • KNJIGOVODSTVO

Za vas vodimo poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Delamo z najsodobnejšo opremo in vam večino dokumentacije ali podatke lahko dostavimo po e-pošti in tako prihranimo vaš dragoceni čas. Za nas je samoumevno, da vse podatke in informacije, ki jih dobimo od strank obravnavamo kot poslovno skrivnost in niso dostopne tretjim osebam brez soglasja stranke.

Za samostojne podjetnike in obrtnike vodimo poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Naše delo je organizirano tako, da vas čim manj obremenjujemo z birokracijo in vodenjem raznih knjig. Naše vodilo je razbremeniti vas, podjetnika, in tako lahko vi vaš dragoceni čas porabite za opravljanje vaše dejavnosti. Kaj pa cena? Po predhodno opravljenem razgovoru z vami, se dogovorimo za mesečni pavšal, tako že v naprej veste, koliko vas stane računovodski servis. Tako se pozneje ne pojavljajo skriti stroški.

KNJIGOVODJA, knjigovodske in računovodske storitve, d.o.o. RAČUNOVODJA VODENJE POSLOVNIH KNJIG

 • POSLOVNO SVETOVANJE

Pomagali vam bomo pri branju in razumevanju bilanc, pri optimizaciji davkov

KNJIGOVODJA, knjigovodske in računovodske storitve, d.o.o. RAČUNOVODSKI SERVIS LOKACIJA

Kontaktni obrazec (ni na voljo)

Opomba:

Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


Odpri v Google Maps

Lokacija predstavitve


Essential SSL