logo,luc v temi, nov.jpg
LUČ V TEMI, svetovanje in druge storitve, d.o.o. smo računovodski servis, ki svojim strankam zaradi dolgoletnih izkušenj nudi le najboljše storitve. Prednost manjšega računovodskega servisa vidi
razdalja:

LUČ V TEMI, svetovanje in druge storitve, d.o.o.

LUČ V TEMI, svetovanje in druge storitve, d.o.o. smo računovodski servis, ki svojim strankam zaradi dolgoletnih izkušenj nudi le najboljše storitve. Prednost manjšega računovodskega servisa vidimo v osebnem pristopu do stranke, kajti za vsakega poslovnega partnerja oblikujemo individualne rešitve. Računovodske storitve opravljamo strokovno in ažurno. Stranke pravočasno informiramo o poslovnem izidu. Sledimo zakonskim spremembam in se udeležujemo strokovnih seminarjev in izobraževanj. Poleg računovodskih storitev nudimo tudi poslovna, davčna, finančna in kadrovska svetovanja.

LUČ V TEMI, svetovanje in druge storitve, d.o.o.

 • DAVČNO SVETOVANJE

V okviru opravljanja dejavnosti davčnega svetovanja strokovno presojamo in predlagamo ustrezne davčne rešitve naročnikom svetovanja. Osnovni cilj, ki ga pri delu zasledujemo je optimiziranje davčnih obveznosti za naročnika, ki zahteva poleg celovitega poznavanja davčnih in pravnih predpisov, tudi dolgoletne izkušnje pridobljene v konkretnih davčnih postopkih. Strokovno delo na področju davčnega svetovanja obsega izvajanje sledečih procesov:

 • davčno načrtovanje,
 • preventivni davčni pregledi,
 • redno davčno svetovanje (obsega področje dohodnine, davka od dohodka pravnih oseb, davka na dodano vrednost, davčnega postopka glede na posamezni materialni predpis, davka na promet nepremičnin in drugih davkov in prispevkov),
 • zastopanje davčnih zavezancev v davčnih postopkih (obsega sodelovanje in komuniciranje z davčnimi inšpektorji že v fazi pred izdajo zapisnika o davčnem pregledu, izdelavo pripomb na zapisnik, izdelavo pritožbe na odločbo ter sodelovanje pri morebitni izdelavo tožbe na Upravno sodišče),
 • izdelava projekta transfernih cen v sodelovanju z zunanjimi izkušenimi davčnimi svetovalci,
 • davčno svetovanje pri izdelavi  davčnega letnega obračuna z izračunom optimalne davčne obveznosti za pravne osebe  in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (samostojni podjetniki, odvetniki, zdravniki, zasebni koncesionarji in vsi drugi),
 • svetovanje glede optimalnega izkoristka davčnih olajšav,
 • preoblikovanje samostojnega podjetnika v kapitalsko družbo d.o.o. ali v osebno družbo d.n.o.,
 • davčno zastopanje tujih poslovnih partnerjev,
 • davčno zastopanje  pri ureditvi statusa nerezidenta oziroma rezidenta  za določen oziroma nedoločen čas,
 • davčno svetovanje fizičnim osebam pri izdelavi določenih napovedi, vezanih na konkretne poslovne dogodke ter pomoč pri popisu premoženja za  prijavo premoženja v skladu z določbo 5. odstavka 68. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2),
 • davčna pomoč pri napovedi in odmeri dohodnine od dobička iz kapitala,
 • izdelava pritožb na prejete odločbe davčnega organa RS ter skupaj s partnersko odvetniško pisarno  odvetnice Mateje Končan Verstovšek tudi zastopanje  strank v upravnih sporih pred Upravnim in Vrhovnim sodiščem RS,
 • izdelava vloge za znižanje medletnih akontacij za praven in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost,
 • pripravo strokovnih davčnih mnenj ter izvedenskih mnenj stalne sodne izvedenke za davke,
 • sodeluje z uglednimi davčnimi svetovalci v članicah EU, ki so registrirani v davčnem registru pod okriljem CFE ter tako omogoča hitro in kvalitetno strokovno svetovanje tudi v mednarodnih davčnih zadevah,
 • organizira seminarje in konference ter druga izobraževanja za svoje stranke doma in v tujini, kjer predavajo njeni profesionalni davčni svetovalci, ki tudi objavljajo strokovne članke ter nastopajo v največjih slovenskih medijih pri obravnavanju davčne problematike, kot tudi sodelujejo v strokovnih telesih ali s strani Ministrstva za finance organiziranih razpravah pri pripravi novosti in sprememb v davčni zakonodaji.

LUČ V TEMI, svetovanje in druge storitve, d.o.o. SVETOVANJA

 • POSLOVNO IN FINANČNO SVETOVANJE

Z dobrim nasvetom in vodstvom se tudi dobre poslovne ideje lažje in hitreje uresničijo. Poleg storitev računovodstva, knjigovodstva, kadrovskega in davčnega svetovanja, tako v podjetju LUČ V TEMI, svetovanje in druge storitve, d.o.o.opravljamo tudi storitve poslovnega in finančnega svetovanja. Poslovno in finančno svetovanje je zelo specifično področje, zato ga prilagajamo individualnim potrebam podjetij. Naša glavna naloga je opozoriti stranke na morebitna tveganja in s strokovnim svetovanjem optimizirati poslovanje podjetja. Lahko se odločite za svetovanje pri posameznih ključnih projektih ali za dolgoročno svetovanje pri poslovanju vašega podjetja.

 • Izdelava poslovnega načrta;
 • Pomoč in svetovanje pri ustanavljanju ali preoblikovanju podjetja;
 • Priprava in izdelava kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtov;
 • Vzpostavitev in opravljanje plačilnega prometa;
 • Planiranje in razvoj poslovanja;
 • Svetovanje in izobraževanje na področju računovodstva, davkov in denarnih tokov;
 • Priprava dokumentacije za pridobitev kredita, sredstev na različnih razpisih in projektih;
 • Priprava kompenzacij, asignacij in cesij;
 • E – izvršbe
 • Analize finančnega poslovanja (bonitetna poročila in ocena poslovnih partnerjev);
 • Pomoč pri sestavljanju letnih poročil za poslovne potrebe ter namene javne objave
 • Drugo poslovno in finančno svetovanje.

LUČ V TEMI, svetovanje in druge storitve, d.o.o. KADROVSKO POSLOVNO SVETOVANJE

 • KADROVSKO SVETOVANJE

Če nimate lastne kadrovske službe ali zaposlenega za izvedbo kadrovskih aktivnosti ali izvajate večji kadrovski projekt (npr. reorganizacija, sistemizacija….), vam nudimo storitev kakovostnega kadrovskega svetovanja.  

 • vodenje, spremljanje, ažuriranje kadrovske evidence
 • druga opravila v zvezi z vodenjem kadrovskih evidenc (evidence o zaposlenih invalidih, dopustih, druge evidence, arhiviranje kadrovske evidence….)
 • pogodba o zaposlitvi (DČ, NDČ)
 • sprememba ali sklenitev nove pogodb o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin
 • priprava aneksov k pogodbi
 • pogodba o zaposlitvi poslovodnega delavca
 • brezplačna objava prostega delovnega mesta
 • obvestilo neizbranemu kandidatu
 • odločba o izbiri kandidata
 • izdelava potrdil, sklepov, obvestil
 • izdelava letnega razporeda delovnega časa
 • priprava obvestila o prenehanju pogodbe za določen čas
 • izdaja sklepov (izplačilu jubilejne nagrade,o izplačilu solidarnostne pomoči…
 • vzpostavitev kadrovske evidence za novo zaposlenega
 • prijava/sprememba/odjava v socialna zavarovanja
 • svetovanje pri zaposlovanju invalidov in vodenje postopkov
 • izdaja napotnic za zdravniške pregled pred nastopom dela in obdobne zdravniške preglede
 • ureditev usposabljanje in preizkus znanja iz varstva pri delu,
 •  druge aktivnosti v zvezi z zaposlovanjem novih delavcev
 • svetovanje in tehnična izvedba pri sistemskem urejanju pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja
 • svetovanje pri odločanju o posameznih pravicah
 • obveščanje o kadrovskih razpisih
 •  obveščanje o novostih in postopkih na kadrovskem področju
 • pomoč pri izvajanju letnih razgovorov
 • urejanje zadev z lokalnimi in državnimi organi, ki so povezani s kadri
 • priprava razločnih pogodb civilnega prava na področju zaposlovanja,…

Podrobnosti predstavitve


Naslov Trg golobarskih žrtev 16, 5230 Bovec, Slovenija
Telefonska številka 041 562 455, 05 38 10 158
Email naslov info@krs-lalic.si
Spletna stran Tukaj obišči povezavo
30 dni pred potekom obvesti na Email naslov info@krs-lalic.si
Prikaži lokacijo yes
HTML urejanje yes
Nalepka 0
razdalja:
Naslov Trg golobarskih žrtev 16, 5230 Bovec, Slovenia
Kategorija , , , , , , , , ,
Ključne besede za splet                         

Kontaktni obrazec (ni na voljo)

Opomba:

Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


Odpri v Google Maps

Lokacija predstavitve


Essential SSL