LOGO_VIPO_RACUNOVODSTVO.png
 RAČUNOVODSKI SERVIS VIPO, TEA POROPAT S.P. smo uveljavljeni računovodski servis z začetki leta 1993 in hitro rastoča družba za računovodsko svetovanje in računovodske storitve. Že dolga leta
razdalja:

RAČUNOVODSKI SERVIS VIPO, TEA POROPAT S.P.

 RAČUNOVODSKI SERVIS VIPO, TEA POROPAT S.P. smo uveljavljeni računovodski servis z začetki leta 1993 in hitro rastoča družba za računovodsko svetovanje in računovodske storitve. Že dolga leta gradimo na kakovosti računovodskih storitev in vodimo računovodstvo številnim podjetjem. Naša prednost je, da se s poudarjeno skrbjo za stranke  poglobimo v posebnosti poslovanja vsakega podjetja posebej in se zanj tudi osebno zavzamemo. Vsaki naši stranki tako zagotavljamo hitro odzivnost, oseben pristop in sodoben način poslovanja. Pri svojem delu se vam skušamo kar najbolj prilagoditi in se čim bolj počutiti kot del vašega podjetja. Pri tem zagotavljamo popolno varnost in tajnost podatkov.

 

 

RAČUNOVODSKI SERVIS VIPO, TEA POROPAT S.P.

 

STORITVE 

Urejeno vodenje računovodstva in knjigovodstva sta bistveni zahtevi in potrebi sodobnih podjetij. V našem računovodskem servisu  se zavedamo, da so zaradi vse bolj zahtevne in hitro spreminjajoče se zakonodaje računovodske storitve in dobro računovodsko svetovanje kritična točka vsakega podjetja. Z našimi storitvami vas razbremenimo teh skrbi in za vas pravilno vodimo poslovne knjige in skrbimo za davčno varnost vašega poslovanja.

 

RAČUNOVODSKI SERVIS VIPO, TEA POROPAT S.P.

 

 • RAČUNOVODSKE STORITVE

Računovodske storitve in računovodsko svetovanje opravljamo za pravne osebe (d. o. o., d. n. o., k. d), samostojne podjetnike (s. p) in druge zasebnike (obrtnike, odvetnike, notarje, zdravnike). Možen je dogovor za opravljanje vseh računovodskih storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva. Za vas lahko opravljamo naslednje storitve:

 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).
 • Računovodske storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov.
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ.
 • Računovodsko svetovanje pri obračunih potnih stroškov, bonitet, odpravnin, regresov, jubilejnih nagrad itd..
 • Obračuni drugih prejemkov fizičnih oseb, kot so študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški itd..
 • Vodenje evidenc osnovnih sredstev z obračuni amortizacije.
 • Obračuni davka na dodano vrednost.
 • Obračuni zamudnih obresti, izpis opominov ter sodelovanje pri izvršbi in izterjavah.
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov) ter izračun želenih poslovnih kazalcev.
 • Izdelava davčnih bilanc in poročil.
 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja.
 • Poročanje iz naslova poslovanja s tujino pri Banki Slovenije.
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest itd.).
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa.
 • Računovodske analize poslovanja.
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti.
 • Priprava dokumentacije vezane na izvedbo posebnih možnosti plačila (akredetivi, e-poboti, cesije, asignacije, posojila, krediti itd.).
 • Obveščanje in opozarjanje podjetij na spremenjeno zakonodajo in iz nje izhajajoče obveznosti (večstranski obvezni poboti, zamude pri plačilih itd.).
 • Arhiviranje računovodske in poslovne dokumentacije.
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve.

 

RAČUNOVODSKI SERVIS VIPO, TEA POROPAT S.P.

 

 • ADMINISTRATIVNE STORITVE
 • KADROVSKO SVETOVANJE
 • POSLOVNO SVETOVANJE

V našem podjetju vam poleg računovodskih storitev in davčnega svetovanja zaradi uresničitve želja in potreb številnih strank zagotavljamo tudi finančno svetovanje in poslovno svetovanje. Strankam računovodskega servisa tako ponujamo vse na enem mestu.

 • FINANČNO SVETOVANJE
 • POMOČ PRI ODPIRANJU PODJETJA

Kontaktni obrazec (ni na voljo)

Opomba:

Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


Odpri v Google Maps

Lokacija predstavitve


Essential SSL