logo,virvital,racunovodstvo.jpg
Smo mlado podjetje, v katerem povezujemo dolgoletne in široke delovne izkušnje posameznikov na področju računovodenja, davčnega in poslovnega svetovanja ter optimizacije procesov. Trenutno sta v
razdalja:

VIRVITAL storitve in svetovanje, d.o.o.

Smo mlado podjetje, v katerem povezujemo dolgoletne in široke delovne izkušnje posameznikov na področju računovodenja, davčnega in poslovnega svetovanja ter optimizacije procesov. Trenutno sta v podjetju zaposleni 2 osebi, z nekaterimi strokovnjaki pa sodelujemo pogodbeno.

Energija je vir življenja oz. je gradnik vesolja. Izmenjava energij poteka nenehno, vedno in povsod. Vse dejavnosti, ki jih opravlja podjetje VirVital, temeljijo na optimalni izmenjavi energij oz. le-to v vseh pogledih podpirajo, kar je osnovna vrednota podjetja VirVital. VIR pomeni stvar iz katere se nekaj pridobiva oz. je nekaj, kar omogoča nastajanje nečesa. Beseda VITAL izhaja iz angleščine in je pridevnik, v prevodu pa pomeni “ključnega pomena”. Latinsko VITALIS pomeni življenjski, VITA pa življenje. Podjetje je tako dobilo ime kot sestavljanka besed VIR in VITA. Podjetnik običajno ustanovi podjetje z namenom ustvarjanja dobička, ki v končni fazi predstavlja dohodek podjetnika. Tako sebi in svojim najbližjim zagotovi možnost preživetja. Denar je le orodje za izmenjavo, sicer pa materializira izmenjavo energij. Za vsakim ustvarjenim dohodkom namreč stoiji vloženo delo, čas, izobraževanje, torej vložena energija, ki jo je na trgu z denarjem mogoče zamenjati za produkt ali storitev, ki jo je opravila druga oseba, v kar je tudi ona na enak način vložila svojo energijo. Računovodstvo je temelj uspešnega podjetja. Z dobrim in pravilnim računovodenjem podjetnik poskrbi, da s svojo vloženo energijo dosega optimalno izmenjavo energij na trgu.

VIRVITAL storitve in svetovanje, d.o.o.

STORITVE

Ponujamo poslovanje po principu “brezpapirno računovodstvo”, kar pomeni, da izvirni dokumenti ostajajo pri naročniku in knjigovodski del, po naših navodilih in stalni podpori, prepustimo naročniku. V praksi to pomeni, da na vaš računalnik inštaliramo modul, kjer originalne dokumente skenirate, vpišete seznam prejetih računov, imate možnost izdajati račune, tvoriti blagajno, potne naloge, izvajate plačilni promet in imate možnost vpogleda direktno v vašo Glavno knjigo, Plače in ostalo. Inštalacija modula, uvajanje in kasnejša podpora je v celoti na naši strani in je brezplačna! Tak način bistveno zmanjša ceno računovodstva.

Imamo dolgoletne izkušnje s programi in aplikacijami VASCO. Uporabo le-teh pri naših storitvah prilagodimo vašemu poslovanju. Programi omogočajo tako klasične računovodske storitve kot tudi storitve bolj zahtevnim uporabnikom računovodskih storitev. Vključujejo finančno računovodske in prodajne module, sodobne spletne in mobilne aplikacije ter dokumentni sistem, ki omogoča ureditev elektronskega arhiva dokumentov.

 • RAČUNOVODSKE STORITVE

Poslovne knjige vodimo za pravne osebe kot tudi za samostojne podjetnike in obrtnike. Naše stranke se ukvarjajo z najrazličnejšimi dejavnostmi, kot so: trgovina, gostinstvo, storitvene dejavnosti itd. Poslovne knjige vodimo  po sistemu dvostavnega kot enostavnega knjigovodstva. Pri svojem delu se skušamo strankam kar najbolj prilagoditi in pri tem zagotavljamo popolno varnost in tajnost podatkov. Možen je dogovor za opravljanje vseh računovodskih storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva. Pod računovodske storitve sodijo zlasti:

 • knjiženje poslovnih dogodkov (knjigovodstvo),
 • vodenje glavne knjige,
 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev,
 • obračun prispevkov,
 • obračun plač,
 • priprava, izdelava in dostava vseh zakonsko določenih poročil,
 • poročanje Intrastat,
 • vodenje evidenc osnovnih sredstev,
 • vodenje transakcijskih računov in blagajne,
 • vodenje evidenc, plačil in obračun DDV,
 • sestavljanje in izdelava letnih poročil poslovanja.

VIRVITAL storitve in svetovanje, d.o.o. računovodstvo vodenje bilance

 • DAVČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE

V sklopu davčnega in poslovnega svetovanja vam nudimo kvalitetne storitve, pridobljene iz številnih izobraževanj, seminarjev, tečajev in dolgoletnih izkušenj, in sicer vam nudimo:

 • svetovanje pri odpiranju podjetja,
 • davčno svetovanje – optimizacija davkov za vaše poslovanje,
 • svetovanje glede organizacije poslovanja,
 • svetovanje pri zaposlovanju.

VIRVITAL storitve in svetovanje, d.o.o. vodenje obračun plač

 • OBRAČUN PLAČ

Obračun plač je možno in je racionalno prenesti na zunanjega izvajalca. Zahteva namreč specifična znanja, nakup programske opreme in vzdrževanje le-te ter s tem porabo časa lastne delovne sile in sredstev za dodatna izobraževanja. Sodelavci v našem podjetju imamo dolgoletne izkušnje na področju obračuna plač. Obračune pripravljamo za različne dejavnosti, tako za stranke, ki imajo računovodstvo pri nas, kot za stranke z lastnim računovodstvom. Obračun plač zajema:

 • obračun plač in izdelava plačilnih list ter priprava le teh za pošiljanje po elektronski pošti,
 • izdelava plačilnih nalogov v obliki primerni za uvoz v elektronsko banko,
 • izdelava obrazcev za zunanje poročanje (FURS, AJPES, ZPIZ, ZZZD),
 • priprava temeljnice za knjiženje v glavno knjigo (obstaja tudi možnost prenosa z datoteko in uvoz v glavno knjigo)
 • obračun plač, regres, jubilejnih nagrad, odpravnin
 • obračun podjemnih, avtorskih pogodb, drugih nagrad.

VIRVITAL storitve in svetovanje, d.o.o. vodenje svetovanje računovodstvo plače

Kontaktni obrazec (ni na voljo)

Opomba:

Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


Odpri v Google Maps

Lokacija predstavitve


Essential SSL