LOGO,VLAMAT,RACUNOVODSKI SERVIS.jpg
Družba VLAMAT d.o.o. je bila ustanovljena leta 1994 kot pravna naslednica samostojne podjetnice KRUŠNIK VLADIMIRE. Ob ustanovitvi je družba zaposlovala 3 delavce in je dejavnost opravljala v preure
razdalja:

VLAMAT računovodske storitve, davčno in finančno svetovanje d.o.o.

Družba VLAMAT d.o.o. je bila ustanovljena leta 1994 kot pravna naslednica samostojne podjetnice KRUŠNIK VLADIMIRE. Ob ustanovitvi je družba zaposlovala 3 delavce in je dejavnost opravljala v preurejenih poslovnih prostorih stanovanjske hiše v Migojnicah. Leta 1996 se je družba preselila v večje prostore v Kulturnem domu Svoboda Griže. Število zaposlenih se je povečalo na 6. Ob nadaljevanju rasti poslovanja so tudi ti prostori postali kmalu premajhni in družba je svoj sedež prenesla v Žalec, Šlandrov trg 1, kjer posluje še danes. Trenutno ima družba 16 zaposlenih. V vseh letih od ustanovitve družba beleži rast prihodkov in števila zaposlenih. V tem obdobju smo se razvili v enega večjih računovodskih servisov na območju širše celjske regije. Naše stranke so samostojni podjetniki, delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo iz različnih dejavnosti.

Na trgu računovodskih storitev se je družba VLAMAT uveljavila kot strokoven in zanesljiv partner, ki uporablja sodobne računalniške programe in se hitro odziva na vse spremembe. Smo člani Zbornice računovodskih servisov z opravljeno licenco za vodenje računovodskega servisa in vpisani v seznam računovodskih servisov z opravljeno licenco za vodenje računovodskega servisa. Vedno delamo v dobro naših strank in optimiziramo davčne in poslovne bilance v skladu z veljavno zakonodajo.

 

VLAMAT računovodske storitve, davčno in finančno svetovanje d.o.o.

 

STORITVE

 

 • RAČUNOVODENJE

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki (v nadaljevanju podjetniki) morajo v okviru svojega računovodstva oziroma knjigovodstva voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Poslovne knjige so vezane knjige, kartoteke in podatkovne zbirke, s knjiženimi poslovnimi dogodki. Z vsako izmed njih se nenazadnje izkaže pisno trditev, da je poslovni dogodek sploh nastal. Poslovne knjige lahko podjetniki vodijo po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva, gospodarske družbe pa samo po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Nudimo:

 • Priprava dokumentacije za knjiženje
 • Preverjanje knjigovodskih listin v skladu s predpisi
 • Urejanje dokumentacije po vsebinskih sklopih
 • Skeniranje knjigovodskih listin
 • Vodenje glavne knjige
 • Evidentiranje vseh poslovnih dogodkov
 • Davčno knjigovodstvo
 • Računovodski izkazi
 • Medletne bilance: mesečne, trimesečne oziroma v skladu z dogovorom
 • Letna računovodska poročila
 • Računovodski nadzor
 • Spremljamo in nadziramo računovodstvo strank
 • Sodelujemo pri sestavljanju letnih računovodskih poročil in davčnih obračunov
 • Svetujemo in zastopamo udeležence v davčnih pregledih
 • Opozarjamo stranke na pravočasno plačilo davčnih obveznosti
 • Organiziramo računovodstvo v družbah, ki same želijo opravljati to funkcijo
 • Davčni obračuni
 • Knjigovodstvo plač
 • Poročanje državnim in drugim institucijam

 

Računovodski servis, vodenje računovodstva,VLAMAT računovodske storitve, davčno in finančno svetovanje d.o.o.

 

 • DAVČNO SVETOVANJE

Ste pred pomembno odločitvijo in potrebujete davčno svetovanje. So vas poklicali iz finančne uprave in potrebujete pomoč davčnega svetovalca. Pokličite nas. Pripravljeni smo na vaše izzive. Nudimo:

 • Mesečni, trimesečni obračuni DDV
 • Obračuni davka od dohodka pravnih oseb
 • Obračuni davka iz dohodka od dejavnosti za samostojne podjetnike in druge fizične osebe
 • Napovedi kapitalskih dobičkov za fizične osebe
 • Svetujemo in zastopamo stranke pri davčnih pregledih
 • Opozarjamo na pravočasno plačilo davčnih obveznosti in druga poročanja
 • Optimiziramo vaše davčne obveznosti

 

Vodenje knjigovodstva, računovodski servis, bilanca, VLAMAT računovodske storitve, davčno in finančno svetovanje d.o.o.

 

 • KADROVSKE STORITVE 

Urejena kadrovska evidenca je nujna za nemoteno komuniciranje med zaposlenim – podjetjem – državo. Poleg tega je pogost predmet inšpekcijskega nadzora in v primerih delovnih sporov je lahko vsaka pomanjkljivost draga. Ustrezno urejeno področje delovnih razmerij po eni strani omogoča uspešno izvajanje nalog, po drugi strani pa stimulira dobro počutje zaposlenih, kar skupaj pripomore k dobremu poslovnemu rezultatu. Nudimo:

 • Obračun plač, regresa
 • Obračun avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb
 • Obračun najemnin
 • Obračun drugih dohodkov fizičnih oseb
 • Priprava plačilnih nalogov za nakazila plač, prispevkov in davkov
 • Izdelava ustreznih obrazcev za izplačila različnih osebnih prejemkov
 • Poročanje državnim institucijam

 

 • INFORMACIJSKA PODPORA

Naše stranke so locirane na različnih delih Slovenije, zato vam nudimo:

 • Možnost namestitve certificiranih računalniških programov, s katerimi na varen in hiter način preverimo točnost in popolnost vaših dokumentov
 • Izvedbo elektronske izmenjave dokumentov, evidenc in poročil.

 

Cerifikat Pantheon,data lab, podpora in program za sodelovanje s strankami,VLAMAT računovodske storitve, davčno in finančno svetovanje d.o.o.

 

 • IZDELAVA POROČIL IN NAČRTOV

Poleg zakonsko predpisanih računovodskih izkazov in poročil, vam pripravimo poročila za najrazličnejše namene:

 • Izdelava kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtov
 • Izdelava analiz poslovanja, opis finančne slike  o poslovanju lastnega podjetja ali finančna ocena poslovnih partnerjev
 • Ocenjevanje investicijskih projektov
 • Izbira ustrezne banke, kontakt z bankami, pogajanje o kreditih in obrestnih merah, priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil
 • Priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih, priprava drugih poslovno-finančnih listin
 • Izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij in predračunov za projekte
 • Svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije

 

 • SVETOVANJE PRI STATUSNIH SPREMEMBAH

Statusno preoblikovanje je zahtevna pravna in računovodska operacija, za katero je pametno najeti zunanjega svetovalca. Naše svetovanje zajema:

 • Predlaganje vrste in časovne dinamike preoblikovanja
 • Načrt potrebnih pravnih postopkov in finančnih posledic
 • Pomoč pri oceni vrednosti in kontaktih s cenilcem
 • Priprava potrebnih podatkov za oceno vrednosti
 • Priprava računovodskih izkazov in potrebne dokumentacije
 • Komuniciranje z davčnim organom in sodiščem

Podrobnosti predstavitve


Naslov Šlandrov trg 1, 3310 Žalec, Slovenija
Telefonska številka 041 640 177 (Krušnik Matej), 040 897 042 (Plevnik Andreja), 03 713 16 00
Email naslov info@vlamat.si
Spletna stran Tukaj obišči povezavo
30 dni pred potekom obvesti na Email naslov info@vlamat.si
Prikaži lokacijo no
HTML urejanje no
Nalepka 0
razdalja:
Naslov Šlandrov trg 1, 3310 Žalec, Slovenia
Kategorija , , , , , , , , ,
Ključne besede za splet                                                            

Kontaktni obrazec (ni na voljo)

Opomba:

Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


Essential SSL