Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe

Nosilec storitve portala WWW.SVETSTORITEV.SI je ZEBRANA, poslovno svetovanje, Ana Garb s.p., Trubarjeva ulica 55a, 3000 Celje, Slovenija (v nadaljevanju: nosilec).

Uporabnike prosimo, da si pozorno preberejo sledeči, pravno zavezujoči dogovor med ZEBRANA, poslovno svetovanje, Ana Garb s.p. in Uporabnikom. Prosimo poskrbite, da popolnoma razumete vsebino tega dogovora. Če imate kakršnekoli dvome glede vaših pravic in dolžnosti v tem dogovoru, se prosimo obrnite na pravnega svetovalca. S klikom na gumb “Pošlji sporočilo” priznavate, da ste prebrali in se strinjate, da ste vezani s pravili in pogoji tega dogovora. S klikom na gumb “Pošlji sporočilo” se prav tako strinjate z uporabo elektronskih komunikacij in se odpovedujete vsem pravicam in zahtevam v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, ki zahtevajo originalni podpis. Če se ne strinjate s katerim od pravil in pogojev iz tega dogovora, ne klikajte gumba “Pošlji sporočilo”, ter ne nadaljujte z uporabo spletnega portala WWW.SVETSTORITEV.SI ali katerikoli njegovih vsebin.

Predmet

Vsebina splošnih pogojev o uporabi portala WWW.SVETSTORITEV.SI (v nadaljevanju: splošnih pogojev) je način dostopa, prikaz rezultatov ter uporaba drugih funkcij, vsebovanih v portalu WWW.SVETSTORITEV.SI.

Dostopnost sistema

Nosilec vzdržuje portal WWW.SVETSTORITEV.SI tako, da je praviloma dostopen za nenehno uporabo 24 ur na dan in vse dneve v letu. Nosilec si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do portala WWW.SVETSTORITEV.SI zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja ali zamenjave opreme.

Način dostopa

Do portala WWW.SVETSTORITEV.SI lahko dostopa vsak uporabnik brez vnosa uporabniškega imena ali gesla. Prijava oz. registracija uporabniških imen in gesel je onemogočena.

Pogoji uporabe portala WWW.SVETSTORITEV.SI

Uporabnik se zavezuje, da bo spoštoval naslednja pravila:

Uporabnik portala WWW.SVETSTORITEV.SI se zavezuje, da znotraj komentarjev ne bo objavil kontaktnih ali drugih podatkov tretje osebe v namene oglaševanja oz. jih ne bo posredoval nepooblaščenim osebam brez njenega izrecnega dovoljenje.

Pravila za pisanje vsebin komentarjev

 • oblike sovražnega govora, pozivanje k nasilju, razširjanje in izražanje rasne, narodnostne, verske, spolne in druge nestrpnosti na podlagi Ustave Republike Slovenije in zakonov so prepovedane, tisti, ki namerno spodbuja k sovraštvu, nasilju in nestrpnosti, je osebno kazensko odgovoren
 • vsebina komentarja mora biti argumentirana, izražena na vljuden način in ne sme vsebovati žalitev in osebnih napadov
 • komentarji so namenjeni izključno opisu opravljene storitve oz. predstavitvi naročnika
 • v komentarju ni dovoljeno poimensko omenjanje konkurenčnih podjetij, vstavljanje povezav do drugih spletnih mest, kot tudi ne oglaševanje materialnih, finančnih in drugih storitev
 • v komentarjih ni dovoljeno povpraševanje po ostalih storitvah, izdelkih in naročnikih, ki se ne nanašajo na vsebino predstavitve naročnika
 • v komentarjih ni dovoljeno oglaševanje drugih spletnih strani ter podjetij in organizacij, ki niso povezana s portalom WWW.SVETSTORITEV.SI
 • prav tako ni dovoljeno razkrivanje osebnih podatkov Naročnikov oziroma tretjih strank
 • za objavo komentarjev se upošteva veljaven zakon o javni rabi slovenščine
 • komentarji v tujem jeziku niso dovoljeni
 • vsi komentarji, ki se ne bodo držali tega osnovnega vodila, bodo odstranjeni
 • Nosilec si pridržuje pravico, da ne objavi oz. da izbriše objavo komentarja ali katerega koli dela vsebine komentarja, če ta predstavlja kršitev veljavnih predpisov ali teh splošnih pogojev uporabe
 • Nosilec lahko izbriše vse komentarje, ki jih je objavil Uporabnik, ki je kršil te splošne pogoje uporabe in objavljal vsebine tretjih oseb v nasprotju s temi pogoji, in ne samo tiste vsebine, ki so kršile te pogoje

Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja

Uporabnik se obvezuje, da bo uporabljal moderne in druge naprave, ter javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastali zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do portala WWW.SVETSTORITEV.SI, ki bi nastalo na strani uporabnikovega ponudnika internetnih storitev.

Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja portala WWW.SVETSTORITEV.SI.

Vaše odgovornosti

 • na vas je odgovornost, da se prepričate, da razumete delovanje portala WWW.SVETSTORITEV.SI
 • obvezujete se, da ne boste storili nobenega dejanja ali sodelovali pri dejanju, za katerega se lahko upravičeno pričakuje, da bo škodljiv za nas, naše zastopnike ali njihove oz. naše partnerje
 • potrjujete in razumete, da smo mi zgolj posrednik informacij, ter da ne odgovarjamo za morebitne namerne ali nenamerne nepravilnosti, ki nam jih posredujejo Naročniki

Dodatne odgovornosti Uporabnika

Vi odgovarjate za pristnost komentarja, ki ste ga podali o določenem Naročniku. V celoti razbremenjujete nas, naše zastopnike, ali katere od naših ali njihovih sodelavcev ali poslovnih partnerjev, kakršnekoli posredne oz. neposredne škode, izgube in stroškov, ki bi se lahko pojavili kot posledica ali v zvezi z:

 • (a) vašo uporabo portala WWW.SVETSTORITEV.SI
 • (b) zaradi kršitve katerekoli od določb tega Dogovora

Pridržujemo si pravico do spremembe tega dogovora, tako kot je to opisano v točki SPREMEMBE DOGOVORA. Vaša odgovornost je, da občasno obiščete portal WWW.SVETSTORITEV.SI in preverite, če je objavljena kakšna posodobljena različica.

Spremembe dogovora

Po lastni presoji lahko delamo spremembe tega dogovora in njegovih aneksov. Spremembe bodo začele veljati z dnem objavljenim na spletni strani. Zato je pomembno, da občasno obiščete portal WWW.SVETSTORITEV.SI in preverite, če je objavljena kakšna posodobljena različica. Vaša odgovornost je, da ste na tekočem s spremembami in aktualnimi pravili.

Če obiščete naš portal WWW.SVETSTORITEV.SI po datumu s katerim začne veljati posodobljena verzija dogovora, se strinjate, da vas novi dogovor veže ne glede na to ali ste ga opazili oziroma prebrali. Če se z novimi pogoji ne strinjate, potem spletnega portala WWW.SVETSTORITEV.SI ne uporabljajte.

Pomoč pri uporabi

Nosilec zagotavlja brezplačno pomoč in svetovanje pri uporabi portala WWW.SVETSTORITEV.SI, in sicer s pomočjo telefonske številke +386 40/574 045 in elektronske pošte: info@svetstoritev.si. Nosilec bo pomoč izvajal po najboljših močeh in ne odgovarja za začasno nedostopnost pomoči in svetovanja.

Varovanje in uporaba osebnih podatkov

Nosilec bo osebne podatke o Naročniku, ki mu jih je ta posredoval za uporabo predstavitve na portalu WWW.SVETSTORITEV.SI varoval kot poslovno skrivnost. Nosilec bo osebne podatke o Naročniku, ki je pravna oseba, uporabljal v skladu z določili zakona o varstvu osebnih podatkov in z medsebojnim dogovorom. Nosilec se zavezuje, da bo osebne podatke uporabljal izključno za komunikacijo z Naročnikom in za izvajanje naročniškega razmerja.

Odgovornost za uporabo podatkov

Čeprav nosilec verjame, da so vsi podatki, vsebovani v portalu WWW.SVETSTORITEV.SI, kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko Uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov objavljenih v portalu WWW.SVETSTORITEV.SI oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na portalu WWW.SVETSTORITEV.SI.

Avtorskopravno varstvo podatkov ter omejitev uporabe podatkov

Podatki na portalu WWW.SVETSTORITEV.SI so varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske unije.

Uporabnik je dolžan uporabljati podatke, objavljene v portalu WWW.SVETSTORITEV.SI, le za svoje potrebe in jih ne sme distribuirati naprej. Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v bazi ali delih baze portala WWW.SVETSTORITEV.SI v drug računalnik in na katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno kot so urejeni v portalu WWW.SVETSTORITEV.SI. Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, pridobljenih v portalu WWW.SVETSTORITEV.SI, ki je v nasprotju z določili splošnih pogojev o uporabi portala WWW.SVETSTORITEV.SI.

Politika zasebnosti

Elektronska pošta

Ne toleriramo nezaželjene pošte (spam). Pri kontaktiranju preko kontaktnega obrazca smo prejeli vaše dovoljenje za komunikacijo preko e-pošte s klikom na gumb “Pošlji sporočilo”. V kolikor ne želite prejeti odgovora na posredovana vprašanja oz. ne želite zahtevanih informacij nam lahko to javite tako, da nam pošljete sporočilo na E-mail naslov info@svetstoritev.si.

Reševanje sporov

Morebitne spore med nosilcem in uporabnikom rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji veljajo od 1. februarja 2019 do objave spremembe.

Splošni pogoji, kot tudi vse spremembe, se objavijo na spletnih straneh portala WWW.SVETSTORITEV.SI, vsaj 30 dni pred njihovo uveljavitvijo.

Essential SSL