Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Politika zasebnosti in izjava o varstvu osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki je določen s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavnim zakonom urejanja varstva osebnih podatkov, je:

ZEBRANA, poslovno svetovanje, Ana Garb s.p. (portal Svet Storitev.si)
Trubarjeva ulica 55a
3000 Celje
Slovenija

Telefonska številka: +386 40/574 045
E-pošta: info@svetstoritev.si

ZEBRANA, poslovno svetovanje, Ana Garb s.p., upravljalec portala Svet Storitev.si, je zavezan k temu, da bo vse pridobljene osebne podatke ustrezno hranil in obdeloval v skladu z GDPR in veljavno slovensko zakonodajo oz. zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Pridobivanje osebnih podatkov

Osebne podatke se pridobi na naslednje načine:

  • preko kontaktnega obrazca z vpisom podatkov na portalu Svet Storitev.si
  • ob telefonski komunikaciji s stranko
  • ob e-poštni komunikaciji s stranko

Namen zbiranja in obdelava osebnih podatkov

Kontaktni obrazec:

Osebne podatke se uporabi izključno pa potrebe enkratne obdelave prejetih vprašanj preko kontaktnega obrazca in vračanja informacij stranki. Brez vaše izrecne privolitve se vaših vpisanih podatkov nadaljnje ne bo uporabljalo.

Posredovanje osebnih podatkov

Osebne podatke razkrijemo organom pregona in drugim vladnim organom v primeru, da to zahteva zakon oz. je to potrebno za preprečitev, zaznavo ali sodni pregon kaznivih dejanj oz. prevar.

Zavezujemo se k temu, da v nobenem primeru vaših podatkov ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam ali drugim osebam v namene oglaševanja.

Vaše pravice

Skladno z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) so vam omogočene naslednje pravice:

  • dostop do vaših osebnih podatkovkopiranje vaših osebnih podatkov
  • prenos osebnih podatkov k drugemu upravljavcu v primeru, da je možno to tehnično izvesti
  • dopolnitev ali popravek vaših osebnih podatkov, kadar niso točni oz. so nepopolni
  • omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, še posebej, če oporekate njihovi točnosti – in sicer za obdobje, ki nam omogoči preveriti točnost vaših osebnih podatkov; če je obdelava nezakonita in vi nasprotujete izbrisu osebnih podatkov; če je potekel rok hrambe podatkov in jih vi potrebujete za uveljavljanje pravnih zahtevkov
  • izbris vaših osebnih podatkov, kadar niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito, ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, nakar ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo
  • podana soglasja za vračanje informacij na e-pošto lahko kadarkoli prekličete

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: info@svetstoritev.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

V primeru, da ste mnenja, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Če imamo vašo izrecno privolitev za določen namen obdelave, je obdobje hrambe: do preklica.

Zakonska obdelava iz 6.b člena GDPR – obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe (obdobje hrambe: 10 let), ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (obdobje hrambe: 5 let).

Essential SSL