Blog

PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO LETNIH POROČIL, OBRAČUNOV DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB


24. 2. 2022 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Nerazvrščeno


BILANCA

Državni zbor je na izredni seji v torek, 22.2.2022 sprejel Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki vsebuje tudi določilo o podaljšanju roka za oddajo obračunov davka od dohodka pravnih oseb in letnih poročil. Ta rok se podaljšuje za en mesec, tj. do 30. aprila 2022. Zakon začne veljati po objavi v Uradnem listu.

Ker je ta dan sobota, se rok za predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan, to je torek, 3. maj 2022.

Roki za predložitev letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava in pravnih oseb javnega prava ter premoženjskih bilanc ostajajo nespremenjeni.

Komentarji

Essential SSL