Blog

ODDAJA OBRAČUNA DAVKA NA DODANO VREDNOST


19. 4. 2023 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Računovodske storitveVsak davčni zavezanec, ki se identificira za namene DDV, mora pristojnemu davčnemu organu predložiti pbračun davka na dodano vrednost do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Seveda so v zakonu tudi določene izjeme in sicer davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Evropske Unije in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo, mora predložiti obračun DDV do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja; v primeru prenehanja identifikacije za namene DDV, osebnega stečaja, postopka prisilne poravnave, stečaja, likvidacije in smrti davčnega zavezanca; če davčni organi v inšpekcijskem nadzoru ugotovijo, da obstaja utemeljen sum, da obračunani DDV od določene dobave ne bo plačan in s sklepom določi, da mora davčni zavezanec predložiti obračun DDV pred zakonsko določenim rokom za predložitev obračuna DDV in za davčno obdobje, ki je krajše od koledarskega meseca oziroma trimesečja. Davčni zavezanec mora predložiti obračun DDV ne glede na to, ali je za davčno obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati DDV.

Obračun davka na dodano vrednost zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Davčni zavezanec, ki prvič predlaga obračun DDV, pa mora obračunu priložiti tudi seznam prejetih in izdanih računov, ki so bili podlaga za sestavo obračuna DDV.

Ker navadno vodenje računovodstva podjetja, zasebniki, itd. prepustijo svojim zastopnikom oziroma računovodjam, vas le – ti zagotovo pravočasno obvestijo, da je potrebno pripraviti dokumentacijo, ki je potrebna za pravilni obračun. V kolikor svojega računovodskega servisa še nimate, vam v našem portalu SvetStoritev.si pod kategorijo >>RAČUNOVODSKE STORITVE<< nudimo pestro in kvalitetno izbiro le – teh, in sicer s celotne Slovenije.

Komentarji

Essential SSL