Blog

ČAS OBDAROVANJ IN VREDNOST POSLOVNIH DARIL


1. 12. 2023 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Računovodske storitveBliža se tisti čas v letu, ko podjetja obdarujejo svoje zaposlene in poslovne partnerje in jim s tem izkažejo zahvalo za sodelovanje. Seveda pa izbira darila ni le v izvirnosti, ampak je potrebno pretehtati obdarovanje tudi z davčnega vidika. Pametno je vedeti, katera je tista vrednost darila, ki za podjetje in za prejemnika darila ne bo predstavljala davčne obveznosti, in sicer kdaj darila niso predmet dohodnine in DDV, kdaj se jih obravnava kot boniteto ter kdaj strošek daril predstavlja davčno priznan odhodek za namene davka na dohodek pravnih oseb.

Po zakonu o dohodnini so (razen v zakonu navedenih izjem) obdavčeni vsi dohodki fizične osebe. Zakon določa, da se med dohodke fizične osebe ne štejejo darila od osebe, ki ni delodajalec prejemnika darila, in dodatne ugodnosti, ki jih stranke od podjetij dobijo iz poslovnih razlogov (na primer popusti na nakup), če so dostopne vsem strankam pod enakimi pogoji in niso povezane z zaposlitvijo ali dejavnostjo fizične osebe. V takem primeru darilo ni predmet dohodnine.

Pri tem moramo razumeti dve izjemi, in sicer se darilo ne šteje za boniteto in se ne všteje v davčno osnovo delavca le v dveh primerih: ko gre za darilo, ki ga delodajalec decembra podari otroku zaposlenega, če je otrok mlajši od 15 let in če vrednost takšnega darila ne presega 42 evrov. Za podjetje so darila do višine 42 evrov tudi davčno priznan odhodek in ko gre za občasna darila, ki jih prejme delavec, če njihova skupna vrednost znaša manj kot 13 evrov v danem mesecu. Ta znesek se za izplačila od januarja 2017 zvišuje na 15 evrov mesečno.

Za poslovne partnerje se štejejo pravne in fizične osebe, s katerimi davčni zavezanec poslovno sodeluje, je sodeloval ali bo poslovno sodeloval in če posameznik poslovno darilo podari fizični osebi, ki ni njegov delavec (npr. predstavnik pravne osebe), se to po zakonu o dohodnini obdavči kot drug dohodek, v takšnem primeru pa davčno osnovo predstavlja doseženi dohodek. Darilo se ne šteje v davčno osnovo (vrednost enkratnega darila ne presega 42 evrov ali v primeru več podarjenih daril istega darovalca, če njihova skupna vrednost v danem davčnem letu ni presegla 84 evrov).

Seveda je najbolje, da se predhodno o vrednosti poslovnih daril pozanimate v svojem računovodskem servisu, kjer vam vaš računovodja strokovno svetuje in obrazloži glede obračuna DDV.

Komentarji

Essential SSL