LOG-DEAJLING.jpg
Novi časi, podnebne spremembe, naraščajoče cene energentov, hitri načina življenja narekuje danes drugačen pristop h gradnji objektov. Ker gradnja že dolgo ni več samo zlaganje opeke na opeko
Država Slovenia
Pokrajina/Regija Upravna enota Maribor
razdalja: 1,414 Kilometrov

DETAJLING, gradnja, inženiring in druge storitve, d.o.o.

Novi časi, podnebne spremembe, naraščajoče cene energentov, hitri načina življenja narekuje danes drugačen pristop h gradnji objektov. Ker gradnja že dolgo ni več samo zlaganje opeke na opeko, ampak je postala kompleksna in zahtevna, investitorji zato, za celovite rešitve potrebujejo strokovnjake za posamezna področja gradnje. Vsekakor mora biti današnja gradnja energetsko vedno bolj samozadostna, uporabljati se morajo predvsem ekološko neoporečni materiali, upoštevati se morajo vsi parametri , ki vplivajo na kakovost bivanja. Poceni gradnja ne pomeni tudi poceni bivanje oz. prav nasprotno. Že v procesu projektiranja in v sami izvedbi je torej potrebno predvideti stroške vključno z bivanjem za več let. Temu je tudi namenjena energetska izkaznica objekta.

Naša vizija je optimirati vse te procese gradnje do posameznih detajlov, zagotavljati energetsko učinkovitost in racionalnost objekta, s povdarkom nad skrbnim ravnanjem z okoljem. Naš moderen pristop, sodobne inovativne rešitve zadovoljijo še tako zahtevnega investitorja in mu v končni fazi nudijo sinergijo bivanja v lastnem objektu. Nikakor pa vam ne pozabimo dodati osebne note.

DETAJLING, gradnja, inženiring in druge storitve, d.o.o.

STORITVE

 • GRADBENI NADZOR

Vlogo, odgovornosti in naloge gradbenega nadzora pri gradnji opredeljujejo:

 • Zakon o graditvi objektov s pripadajočimi Pravilniki
 • Obligacijski zakonik
 • Gradbene pogodbe

ZGO–1B odgovornega nadzornika obravnava kot udeleženca pri graditvi z vidika zagotavljanja javnega interesa ne pa z vidika pravne zaščite investitorja. Naloge odgovornega nadzornika poleg zakona določata tudi gradbena pogodba in pogodba o nadzoru pri gradnji. S temi pogodbami so določene tudi naloge, ki definirajo poslovni interes investitorja.

Odgovorni nadzornik mora pooblastila in zadolžitve, ki mu jih daje ZGO-1B, izvajati v skladu z Obligacijskim zakonikom s primerno skrbnostjo, vestnostjo  in po  pravilih stroke.

Izvajanje pogodbe o gradbenem nadzoru, ki ima značaj mandatne pogodbe, je tesno vezano na gradbeno pogodbo. ZGO-1B gradbeni nadzor ne obravnava kot skrbnika pogodbe, ker to vlogo prepušča investitorju.

Odgovorni nadzornik mora preverjati, če se dela opravljajo strokovno. Pri ugotavljanju eventuelnih napak tako v projektni dokumentaciji kot pri gradnji, mora odgovorni nadzornik ukrepati skladno z določili ZGO in pooblastili, ki jih je dobil od naročnika. Ni dovolj, da odgovorni nadzornik opozarja izvajalca na napake, ampak mora ukrepati.

Odgovorni nadzornik izvaja gradbeni nadzor v zvezi s kakovostjo del, kar pa ne pomeni, da je nalogodajalec izvajalcu.

V pogodbi o gradbenem nadzoru morajo biti zelo jasno definirane, poleg obveznosti odgovornega nadzorstva, tudi ostale naloge kot so količinski nadzor izvedenih del, svetovanje o pravicah in obveznostih naročnika iz gradbene pogodbe, o ostalih poslih za naročnika, o zahtevkih izvajalca itd.

V praksi se pojavljajo tudi primeri, kjer sta vlogi odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in odgovornega nadzornika združeni v eni pravni osebi. Vloge projektanta  in odgovornega nadzornika med gradnjo:

 • sodelovanje projektanta med gradnjo nujno v obliki projektantskega nadzora, kar še posebno velja za kompleksne in tehnološko zahtevne objekte,
 • potrebno paziti na razmejitev vlog projektanta in odgovornega nadzornika, saj nadzor dostikrat v imenu investitorja dopolnjuje in korigira tudi projektne rešitve, kar ni dovoljeno,
 • v primeru združitve funkcije projektanta in gradbenega nadzora v isti pravni osebi je potrebno paziti, saj odgovorni nadzornik  v tem primeru ne more v imenu investitorja neodvisno preverjati rešitev projektanta.

Nobena (ne)odobritev, kontrola, potrdilo, soglasje ali navodilo inženirja ne razreši izvajalca njegovih obveznosti, ki jih ima po pogodbi, vključno z odgovornostjo za napake, opustitev ukrepov, neskladje in neizpolnjevanje zahtev. S sopodpisom izjave o zanesljivosti objekta odgovorni nadzornik ne odvezuje izvajalca njegove odgovornosti.

 

 • INŽENIRING

Pojem “Inženiring” definira intelektualne storitve. Te so lahko v celotnem investicijskem procesu, od ideje do predaje dokončanega objekta ali po določenih zaključenih fazah. Investitorjem, ki niso vešči gradbene stroke ali nimajo časa aktivno sodelovati pri realizaciji svojega projekta nudimo usluge inženiringa. Gradbeni inženiring je kompleksna dejavnost, za katero je nujno inženirsko znanje, poznavanje upravljanja poslovnih procesov, ekonomije in človeškega faktorja. Inženiring mora skrbeti za optimalen prenos projektnih rešitev v operativno gradbeništvo in  zagotavlja, upoštevanje vseh tehnično tehnoloških rešitve skladno z veljavno zakonodajo. Nudimo:

 •  strokovno vodenje gradnje
 • izdelava, dobava in montaža naprav in opreme,
 • kvantitativni in kvalitativni nadzor gradnje,
 • izročitev objekta v obratovanje do gradbenega dovoljenja ( idejna zasnova, študije, projekti … ),,
 • od gradbenega dovoljenja ( vrednotenje ponudb, procesi izbire pogodbenikov, nadzor,
 • izvajanja pogodb, nad gradnjo in instalacijskimi deli, zaključek gradnje …  )

 

 • GRADNJA POSLOVNIH OBJEKTOV ( trgovski, hoteli, pisarne … )
 • GRADNJA VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV
 • GRADNJA INDIVIDUALNIH OBJKETOV
 • GRADNJA INDUSTRIJSKIG OBJEKTOV,
 • UREJANJE OKOLICE IN PARKIRIŠČ,
 • SANACIJE OBJEKTOV,
 • ADAPTACIJE OBJEKTOV,
 • REKOSTRUKCIJE OBJEKTOV

   DETAJLING, gradnja, inženiring in druge storitve, d.o.o. Hoče

   DETAJLING, gradnja, inženiring in druge storitve, d.o.o. Kamnica

   DETAJLING, gradnja, inženiring in druge storitve, d.o.o. Mladinska

   DETAJLING, gradnja, inženiring in druge storitve, d.o.o. ograja

   DETAJLING, gradnja, inženiring in druge storitve, d.o.o. ograja

   DETAJLING, gradnja, inženiring in druge storitve, d.o.o. ograja

    REFERENCE

    • Stanovanjska hiša Hoče – novogradnja
    • Stanovanjska hiša Kamnica – novogradnja
    • Vrstna hiša Maribor – obnova
    • Ograja – detajli Maribor,…

    Podrobnosti predstavitve


    Naslov Cesta na Žavcerja 61, Jelovec, 2354 Bresternica, Slovenija
    Telefonska številka +386 41 614 186
    Email naslov info@detajling.si
    Spletna stran Tukaj obišči povezavo
    30 dni pred potekom obvesti na Email naslov info@detajling.si
    Prikaži lokacijo yes
    HTML urejanje yes
    Nalepka 0
    Država Slovenia
    Pokrajina/Regija Upravna enota Maribor
    razdalja: 1,414 Kilometrov
    Naslov Cesta na Žavcerja 55, 2354 Bresternica, Slovenia
    Kategorija , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    Ključne besede za splet                              

    Kontaktni obrazec (ni na voljo)

    Opomba:

    Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

    Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


    Odpri v Google Maps

    Lokacija predstavitve


    Essential SSL