LOGO,INPUT DOO.,RACUNOVODSKI SERVIS.jpg
Input d.o.o. Nazarje je družinsko podjetje ustanovljeno leta 1990. Smo majhen, a kakovosten in strokoven računovodski servis, ki nudi celovite računovodske storitve in strokovno svetovanje za gospo
razdalja:

Input d.o.o. Nazarje, POSLOVNE STORITVE

Input d.o.o. Nazarje je družinsko podjetje ustanovljeno leta 1990. Smo majhen, a kakovosten in strokoven računovodski servis, ki nudi celovite računovodske storitve in strokovno svetovanje za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, društva in zavode. S kvalitetnim delomo smo si pridobili stranke, s katerimi dobro poslovno sodelujemo. V podjetju je poleg petih zaposlenih še nekaj zunanjih sodelavcev in skupaj nudimo storitve več kot sedemdesetim poslovnim subjektom. Z nenehnim dodatnim izobraževanjem, izpopolnjevanjem ter spremljanjem sprememb na vseh področjih računovodstva imamo znanje, da zagotavljamo kakovostne in pravočasne informacije, ki pripomorejo k uspešnosti poslovanja naših komitentov tako z davčnega kot poslovnega vidika.  

Računovodski servis, računovodja,Input d.o.o. Nazarje, POSLOVNE STORITVE

 

STORITVE

V računovodskem servisu Input d.o.o. se zavedamo, da stranke lahko pridobimo za dolgoročno in dobro poslovno sodelovanje samo s kvalitetnim in poštenim delom ter medsebojnim zaupanjem. Veliko poudarka dajemo usklajenosti podatkov in analiziranju le-teh, saj lahko podjetniki samo na podlagi kakovostnih informacij sprejemajo dobre poslovne odločitve.

 

 • RAČUNOVODSKE STORITVE

Računovodstvo evidentira poslovne dogodke po vrednostih in času v skladu s pravili stroke. Iz podatkov ustvarjamo poročila, ki omogočajo podjetniku, da gospodari, delavcem, da dobijo ustrezno nagrado, družbi, da nadzira skladnost poslovanja podjetja s pravili, korporaciji, da evidentira delovanje podjetja. V Računovodskem servisu BOJANA – BOJANA BOBEK S.P.Input d.o.o. Nazarje, POSLOVNE STORITVE lahko poskrbimo za vsa opravila iz tega področja, ali pa le za posamezen segment. Končni cilji so v obeh primerih enaki – prave informacije ob pravem času. Informacije zbiramo v poročila in analize, ki jih krojimo po potrebah stranke. Nudimo:

 • obračuni davkov
 • poročanje poslovodstvu, državi
 • svetovanje in analize
 • sodelovanje pri revizijah
 • nadzor postopkov dela
 • organizacija in vodenja računovodstva

 

Računovodske

 

 • KADROVSKE STORITVE

Urejena kadrovska evidenca je nujna za nemoteno komuniciranje med zaposlenim, podjetjem in državo. Poleg tega je pogost predmet inšpekcijskega nadzora in v primerih delovnih sporov je lahko vsaka pomanjkljivost draga. Ustrezno urejeno področje delovnih razmerij po eni strani omogoča uspešno izvajanje nalog, po drugi strani pa stimulira dobro počutje zaposlenih, kar skupaj pripomore k dobremu poslovnemu rezultatu. Nudimo:

 • prijava, odjava in sprememba podatkov delavca v zavarovanje
 • priprava tipskih pogodb o zaposlitvi in aneksov k pogodbam
 • priprava zahtevnejših pogodb o zaposlitvi
 • sodelovanje pri izbiri kandidatov
 • pridobivanje in urejanje dokumentacije
 • urejanje zdravniških pregledov zaposlenih in usposabljanja s področja varstva pri delu (v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci)
 • vzpostavitev ustreznih evidenc
 • priprava dokumentacije za subvencionirane zaposlitve
 • pridobivanje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo ter modrih kart za državljane tretjih držav
 • urejanje davčnega rezidentskega statusa za tujca
 • postopki v zvezi s priznavanjem izobraževanja v Republiki Sloveniji za tujce
 • pridobivanje obrazca A1
 • pojasnila glede mednarodnih sporazumov na področju socialne varnosti – za tujce iz tretjih držav
 • urejanje davčnega rezidentskega statusa
 • priprava pogodb o zaposlitvi in aneksov o napotitvi
 • svetovanje glede minimalnih zahtev glede višine plače, trajanja delovnega časa, dopustov itd.
 • svetovanje glede povezave z ustreznimi institucijami v tujini
 • urejanje statusa in pravnih podlag za delavce za delo in bivanje v tujini
 • prijava dela napotenih delavcev v Republiko Slovenijo
 • sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca: poslovni razlog, razlog nesposobnosti, krivdni razlog
 • pomoč pri upokojitvi delavcev
 • razlaga predpisov s področja delovnih razmerij
 • seznanitev z minimalnimi in priporočljivimi standardi, ki se navezujejo na delovno pravo
 • spremljanje in seznanjanje z novostmi delovnopravne zakonodaje in predlaganje ustreznih rešitev
 • predloge organiziranja delovnih procesov
 • usposabljanje strank za področje delovnih razmerij
 • komuniciranje z institucijami, povezanimi s področjem delovnih razmerij
 • ustrezna poročanja državnim organom
 • predloge planov zaposlovanja, izobraževanja itd.
 • priprava pogodb o izobraževanju
 • priprava pogodb o štipendiranju
 • spremljanje kariere zaposlenih in pomoč pri letnih razgovorih

 

Urejanje poslovnih knjig,davčno svetovanje,računovodske storitve,Input d.o.o. Nazarje, POSLOVNE STORITVE

 

 • OBRAČUN PLAČ
S pomočjo integriranih orodij in strateškim partnerstvom z razvijalci teh orodij, ki vključujejo računovodstvo, HRM, obračune fizičnim osebam, sistem za poročanje, sistem za arhiviranje podatkov ipd., lahko v zelo kratkem času obračunamo tudi zelo veliko število različnih izplačil. Nudimo:
 • mesečni obračun plač z vsemi dodatki, stimulacijami, jubilejnimi nagradami, odpravninami, ipd.
 • obračun regresa, božičnice ter nagrad in drugih dodatkov
 • obračun potnih in materialnih stroškov
 • obračun najemnin, sejnin, dividend
 • obračun avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb
 • mesečno in letno poročanje državi (DURS, AJPES…)
 • tiskaje plačilnih listin v obliki kuverte
 • obračun kreditov, izvršb in drugih odtegljajev
 • drugi obračuni fizičnim osebam
 • letna poročila državi in zaposlencem (M4, dohodnina…)
 • analize in poročila po vaši meri
 • svetovanja iz področja obračuna fizičnim osebam

 

 • FINANČNO SVETOVANJE
 • POSLOVNO SVETOVANJE

 

Kadrovsko svetovanje, računovodja, ugoden in kvaliteten računovodski servis,Input d.o.o. Nazarje, POSLOVNE STORITVE width=

 

ZASTOPSTVO SAOP

Podjetje INPUT d.o.o. Nazarje sodeluje s podjetjem SAOP že od leta 1991 in smo zastopnik za prodajo njihovih programskih rešitev, hkrati pa tudi izvajamo usposabljanje za njihovo uporabo. Začetek delovanja podjetja SAOP sega v daljnje leto 1988, ko so med prvimi uspeli izdelati in ponuditi lastno programsko opremo. Danes jim zaupa več kot 2.500 strank v Sloveniji in tujini.
Danes je v podjetju 50 zaposlenih, za razvoj pa skrbi dvajset izkušenih strokovnjakov. Povezujejo se z večjimi in manjšimi slovenskimi programskimi hišami in skupaj snujejo najsodobnejše računalniške rešitve.

Računalniške rešitve SAOP so namenjene zasebnikom, manjšim in srednje velikim podjetjem, pa tudi večjim poslovnim sistemom. Njihova glavna usmeritev je približati se potrebam uporabnikov in jim kar najbolj olajšati poslovanje ter zagotavljati ustrezne poslovne rešitve.

SAOP je vodilno slovensko podjetje na področju razvoja in izdelave celovitih poslovnih računalniških rešitev. Poseben poudarek namenjajo programom, ki se uporabljajo v finančnih, knjigovodskih, trgovskih in proizvodnih dejavnostih. Oblikujejo vsebinsko bogate, učinkovite in uporabnikom prijazne programske rešitve.

Vse programske rešitve so zasnovane modularno, zato jih je moč kupiti posebej ali v obliki integriranega informacijskega sistema. Njihovo delovanje je moč prilagoditi željam in zahtevam uporabnikov. Vsem kupcem zagotavljajo tehnično podporo za programsko opremo in vzdrževanje, ter sproti prilagajamo programe zakonskim spremembam. Servisna mreža je razpredena po vsej Sloveniji, zato je odzivni čas zelo kratek. Za podporo uporabnikom skrbi 70 zaposlenih. S pomočjo sodobnih telekomunikacijskih storitev, servisiranjem na daljavo in s poslovnimi enotami v Ljubljani, Kopru, Mariboru in v Celju so se še bolj približali poslovnim partnerjem.

Podrobnosti predstavitve


Naslov Zadrečka cesta 8, 3331 Nazarje, Slovenija
Telefonska številka 03 839 25 25, 031 714 428
Email naslov info@input.si
Spletna stran Tukaj obišči povezavo
30 dni pred potekom obvesti na Email naslov info@input.si
Prikaži lokacijo yes
HTML urejanje yes
Nalepka 7
razdalja:
Naslov Zadrečka cesta 8, 3331 Nazarje, Slovenia
Kategorija , , , , , , ,
Ključne besede za splet                                                                          

Kontaktni obrazec (ni na voljo)

Opomba:

Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


Odpri v Google Maps

Lokacija predstavitve


Essential SSL