LOGO,JOZI.jpg
Iščete računovodstvo povsem prilagojeno vašemu podjetju? Želite računovodstvo, ki bi vam znalo prisluhniti in poiskati najboljšo rešitev? Želite sodelovati s partnerjem, ki bi vam prihranil v
razdalja:

JOŽI RAČUNOVODSTVO Jožica Oprešnik s.p.

Iščete računovodstvo povsem prilagojeno vašemu podjetju? Želite računovodstvo, ki bi vam znalo prisluhniti in poiskati najboljšo rešitev? Želite sodelovati s partnerjem, ki bi vam prihranil veliko časa in nepotrebnih skrbi? Potrebujete zanesljivega partnerja na področju kadrovskega svetovanja (prijave, odjave, pogodbe, delovna dovoljenja)? Nimate časa in potrebujete nekoga, ki bi prišel k vam v podjetje urediti računovodske ter knjigovodske zadeve? Ste na pravem mestu – JOŽI RAČUNOVODSTVO Jožica Oprešnik s.p.!

JOŽI RAČUNOVODSTVO Jožica Oprešnik s.p.

STORITVE

Ker je naše vodilo zadovoljstvo strank, jim omogočamo individualno obravnavo, hkrati tudi poskrbimo, da so obveščeni o vseh novostih, ki se pojavijo na tem področju in ki so ključne za uspešno poslovanje njihovega podjetja.

 • RAČUNOVODSKE STORITVE

Poslovne knjige vodimo za pravne osebe kot tudi za samostojne podjetnike in obrtnike. Naše stranke se ukvarjajo z najrazličnejšimi dejavnostmi, kot so: trgovina, gostinstvo, storitvene dejavnosti itd. Poslovne knjige vodimo  po sistemu dvostavnega kot enostavnega knjigovodstva. Pri svojem delu se skušamo strankam kar najbolj prilagoditi in pri tem zagotavljamo popolno varnost in tajnost podatkov. Možen je dogovor za opravljanje vseh računovodskih storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva. Pod računovodske storitve sodijo zlasti:

 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 • Računovodske storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za FURS in ZPIZ
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 • Obračun davka na dodano vrednost
 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • Izdelava davčne bilance
 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest.)
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 • Računovodske analize poslovanja
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve

JOŽI RAČUNOVODSTVO Jožica Oprešnik s.p. SVETOVANJA BILANCE RAČUNI

 • KADROVSKO SVETOVANJE (PRIJAVE, ODJAVE, POGODBE, DELOVNA DOVOLJENJA)
 • POMOČ IN SVETOVANJE PRI USTANOVITVI, PRIPOJITVI, PREOBLIKOVANJU IN RAZDELITVI PODJETJA
 • OSTALE VISOKO KVALITETNE STORITVE S PODROČJA RAČUNOVODSTVA, KNJIGOVODSTVA TER DAVČNEGA SVETOVANJA

JOŽI RAČUNOVODSTVO Jožica Oprešnik s.p. DAVČNO SVETOVANJE

 • DAVČNO SVETOVANJE

  Skrbno načrtovana davčna politika podjetja lahko ustvari velike davčne prihranke, zato je davčni vidik vsake poslovne transakcije še kako pomemben. Da bi bilo poslovanje resnično optimalno, zato nista dovolj zgolj strogo računovodski in pravni vidik delovanja, nepogrešljivo je tudi znanje iz področja davčne zakonodaje in prakse. Kako se lotiti davčnega načrtovanja posla, je predvsem odvisno od statusne ureditve podjetja, od dejavnosti, v kateri posluje, od načina in obsega poslovanja, od časovnega vidika, ki ga imamo na voljo, veliko pa tudi od poglobljenega poznavanja davčne zakonodaje in kreativnih zamisli. V naši računovodski hiši za davčni vidik poslovanja skrbijo strokovnjaki, ki znajo poiskati skrite davčne zanke in prihranke in obenem stranke zavarovati pred tem, da bi prestopile mejo zakonitosti.

  • Optimizacija davčne bilance; s skrbno načrtovano strategijo vodimo podjetja do davčno najugodnejših in zakonitih načinov poslovanja.
  • Individualno davčno svetovanje za pravne in fizične osebe s področja davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost, davčnega postopka, trošarin, premoženjskih davkov in prispevkov za socialno zavarovanje.
  • Storitve svetovanja v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti in pomoč pri izbiri ustrezne statusno pravne oblike, pri odpiranju podjetja, zaprtju dejavnosti, pri preoblikovanju iz ene statusno pravne oblike v drugo, pri prodaji in nabavi nepremičnin, svetujemo v zvezi z uporabo službenih osebnih vozil, službenih mobitelov in koriščenjem drugih bonitet ter reševanje ostalih davčnih zagat, povezanih s poslovanjem.
  • Izvajanje preventivnih davčnih pregledov: gre za pregled celotnega poslovanja s področja vseh davkov na podoben način, kot bi ga opravil davčni nadzor

  JOŽI RAČUNOVODSTVO Jožica Oprešnik s.p. SVETOVANJE

  Podrobnosti predstavitve


  Naslov Ulica Toneta Melive 12 (3210 Slovenske Konjice), P.E. Prešernova 9b, 3320 Velenje, Slovenija
  Telefonska številka 031 819 186
  Email naslov jozica@opresnik-racunovodstvo.si
  30 dni pred potekom obvesti na Email naslov jozica@opresnik-racunovodstvo.si
  Prikaži lokacijo yes
  HTML urejanje yes
  Nalepka 0
  razdalja:
  Naslov Ulica Toneta Melive 12 (3210 Slovenske Konjice), P.E. Prešernova 9b, 3320 Velenje, Slovenia
  Kategorija , , , , , , , , ,
  Ključne besede za splet  

  Kontaktni obrazec (ni na voljo)

  Opomba:

  Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

  Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


  Odpri v Google Maps

  Lokacija predstavitve


  Essential SSL