TODIJA_LOGO.png
KNJIGOVODSKE STORITVE Todija Piškur s.p. sodi med manjše računovodske servise, ki povezuje svoje znanje v celostne rešitve na področju računovodstva in davčnega svetovanja. Individualen pristop
razdalja:

KNJIGOVODSKE STORITVE Todija Piškur s.p.

KNJIGOVODSKE STORITVE Todija Piškur s.p. sodi med manjše računovodske servise, ki povezuje svoje znanje v celostne rešitve na področju računovodstva in davčnega svetovanja. Individualen pristop in prilagodljivost pa omogočata, da so storitve opravljene kakovostno in strokovno. 

Naše poslanstvo je med drugim tudi to, da vas obveščam o novostih ter skrbim, da je vaše poslovanje skladno z računovodskimi standardi in davčno zakonodajo. Za zahtevnejše primere nudimo tudi davčno svetovanje. Skozi delo smo ugotovili, da večina podjetij, poleg računovodske podpore, potrebuje tudi pomoč pri administrativnih izzivih, zato svojim strankam ne nudimo le pomoči pri računovodstvu, temveč tudi na širšem administrativnem področju (obračun trošarine, izdaja računov, prijava in odjava delavcev, pogodbe o zaposlitvah, pogodbe o poslovnem sodelovanju). Pri svojem delu se ves čas strokovno nadgrajujemo, cene svojih storitev imamo konkurenčne, saj v našem ozadju ni številnega kadra, z množico neosebnih referentov. Iz računovodskega stališča vam odvzamemo skrbi, da se lahko posvetite svojemu poslu, kar je vaš in naš cilj. 

 

STORITVE

Pri delu uporabljam računovodski program Minimax.  Poleg omenjenega računovodskega programa, pa mi nista tuja niti programa Vasco in Pantheon.

 

KNJIGOVODSKE STORITVE Todija Piškur s.p.

 

KNJIGOVODSKE STORITVE Todija Piškur s.p.

 

 • RAČUNOVODSKE STORITVE

V sklopu računovodstva vodimo vaše knjige, poskrbimo, da ste seznanjeni z neplačniki, da pravočasno poravnate svoje obveznosti do države. Sproti vas seznanjamo z novimi zakoni na področju davčne zakonodaje, pripravljamo obračune plač in drugih izplačil (najemnina, avtorski honorar,..). Za vas pripravimo medletno in zaključno poslovno in davčno bilanco. Ker želimo svoje storitve opravljati bolje, se izobražujemo in sodelujemo z davčnimi svetovalci, predvsem pa želimo prisluhniti vašim potrebam in na podlagi slednjih poiskati ustrezne računovodske in davčne rešitve. Nudimo:

 

 • PREVZEM IN DOSTAVA DOKUMENTACIJE NA SEDEŽ NAROČNIKA ALI ENOSTAVNO POŠILJANJE PO ELEKTRONSKI POŠTI
 • KNJIŽENJE PREJETIH, IZDANIH RAČUNOV, POTNIH NALOGOV IN BANČNIH IZPISKOV
 • OBRAČUN DDV
 • OBRAČUN PLAČ, POGODB O POSLOVODENJU, AVTORSKIH, NAJEMNIH, PODJEMNIH POGODB TER POROČANJE NA FURS, ZPIZ IN AJPES
 • VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV Z OBRAČUNOM AMORTIZACIJE
 • PREGLED OPRTIH POSTAVK KUPCEV IN DOBAVITELEV
 • MEDLETNI PREGLED POSLOVANJA
 • IZDELAVA LETNIH BILANC IN POROČANJE NA FURS TER POSLOVNEGA POROČILA ZA AJPES
 • OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH IN POMEMBNIH DATUMIH NA PODROČJIH DAVČNE IN RAČUNOVODSKE ZAKONODAJE
 • DAVČNO SVETOVANJE
 • PRIPRAVA MESEČNIH POROČIL IZKAZ BILANCE STANJA IN USPEHA
 • KONTROLING
 • POROČANJE BANKI SLOVENIJE
 • POROČANJE O STATISTIKI FINANČNIH RAČUNOV BANKI SLOVENIJE
 • IZPOLNJEVANJE BANČNIH PREDLOG ZA ODOBRITEV POSOJILA ALI PODALJŠANJE OKVIRNEGA LIMITA
 • PROJEKCIJE DENARNIH TOKOV ZA BANKO
 • OBRAČUN POTNIH NALOGOV
 • STORITVE PLAČILNEGA PROMETA ( DELNO ALI KOMPLET POOBLASTILO ZA DELO S TRANSAKCIJSKIM RAČUNOM PODJETJA)
 • OPRAVLJANJE RAČUNOVODSTVA V VAŠEM PODJETJU
 • DOSTOP DO NAŠEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (OPPIS CLEINT)
 • PRIPRAVA POGODB O ZAPOSLITVI, PRIPRAVA ODLOČB O LETNEM DOPUSTU, PRIJAVA IN ODJAVA ZAPOSLENIH NA ZZZS
 • PRIPRAVA E-IZVRŠB
 • PRIPRAVA E-RAČUNOV

 

KNJIGOVODSKE STORITVE Todija Piškur s.p.

 

 • POSLOVNO SVETOVANJE
 • FINANČNO SVETOVANJE
 • KADROVSKO SVETOVANE

Urejena kadrovska evidenca je nujna za nemoteno komuniciranje med zaposlenim, podjetjem in državo. Poleg tega je pogost predmet inšpekcijskega nadzora in v primerih delovnih sporov je lahko vsaka pomanjkljivost draga. Ustrezno urejeno področje delovnih razmerij po eni strani omogoča uspešno izvajanje nalog, po drugi strani pa stimulira dobro počutje zaposlenih, kar skupaj pripomore k dobremu poslovnemu rezultatu. Nudimo:

 

 • prijava, odjava in sprememba podatkov delavca v zavarovanje
 • priprava tipskih pogodb o zaposlitvi in aneksov k pogodbam
 • priprava zahtevnejših pogodb o zaposlitvi
 • sodelovanje pri izbiri kandidatov
 • pridobivanje in urejanje dokumentacije
 • urejanje zdravniških pregledov zaposlenih in usposabljanja s področja varstva pri delu (v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci)
 • vzpostavitev ustreznih evidenc
 • priprava dokumentacije za subvencionirane zaposlitve
 • pridobivanje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo ter modrih kart za državljane tretjih držav
 • urejanje davčnega rezidentskega statusa za tujca
 • postopki v zvezi s priznavanjem izobraževanja v Republiki Sloveniji za tujce
 • pridobivanje obrazca A1
 • pojasnila glede mednarodnih sporazumov na področju socialne varnosti – za tujce iz tretjih držav
 • urejanje davčnega rezidentskega statusa
 • priprava pogodb o zaposlitvi in aneksov o napotitvi
 • svetovanje glede minimalnih zahtev glede višine plače, trajanja delovnega časa, dopustov itd.
 • svetovanje glede povezave z ustreznimi institucijami v tujini
 • urejanje statusa in pravnih podlag za delavce za delo in bivanje v tujini
 • prijava dela napotenih delavcev v Republiko Slovenijo
 • sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca: poslovni razlog, razlog nesposobnosti, krivdni razlog
 • pomoč pri upokojitvi delavcev
 • razlaga predpisov s področja delovnih razmerij
 • seznanitev z minimalnimi in priporočljivimi standardi, ki se navezujejo na delovno pravo
 • spremljanje in seznanjanje z novostmi delovnopravne zakonodaje in predlaganje ustreznih rešitev
 • predloge organiziranja delovnih procesov
 • usposabljanje strank za področje delovnih razmerij
 • komuniciranje z institucijami, povezanimi s področjem delovnih razmerij
 • ustrezna poročanja državnim organom
 • predloge planov zaposlovanja, izobraževanja itd.
 • priprava pogodb o izobraževanju
 • priprava pogodb o štipendiranju

Podrobnosti predstavitve


Naslov Podbevškova ulica 30, 8000 Novo Mesto
Telefonska številka 040 823 696
Email naslov knjigovodstvotodi@gmail.com
30 dni pred potekom obvesti na Email naslov knjigovodstvotodi@gmail.com
Prikaži lokacijo yes
HTML urejanje yes
Nalepka 7
razdalja:
Naslov Podbevškova ulica 30, 8000 Novo Mesto, Slovenia
Kategorija , , , , , , ,
Ključne besede za splet                                                         

Kontaktni obrazec (ni na voljo)

Opomba:

Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


Odpri v Google Maps

Lokacija predstavitve


Essential SSL