METS EI STANKO MLAKAR SP,LOGO.jpg
V našem podjetju je zaposlena ekipa zares vrhunskih mojstrov, kateri vodijo izdelavo elektroinštalacij, od temeljne plošče do izdaje izjave o ustreznosti. Izgradnji elektroinštalacij in vgradnji
razdalja:

METS & EI STANKO MLAKAR S.P.

V našem podjetju je zaposlena ekipa zares vrhunskih mojstrov, kateri vodijo izdelavo elektroinštalacij, od temeljne plošče do izdaje izjave o ustreznosti. Izgradnji elektroinštalacij in vgradnji pripadajoče opreme se popolnoma posvetimo, od začetka pa do tehničnega prevzema. Najprej seveda objekt pogledamo in pripravimo ustrezno dokumentacijo. Izvajamo dela, kot so: prenova električnih inštalacij, novogradnja električnih inštalacij, notranje električne inštalacije, zunanje električne inštalacije, luči – razsvetljava, alarmni sistemi, domofoni, strelovod, telekomunikacije, računalniške mreže, telefonija, ndustrijske električne inštalacije, vzdrževanje električnih naprav, električne napeljave, inteligentne KNX elektro inštalacije, razdelilne omarice, merilni števci, priklop aparatov.

METS & EI STANKO MLAKAR S.P. INŠTALACIJE

STORITVE

 • ELEKTROINŠTALACIJE

Električna inštalacija predstavlja ključen element vsake zgradbe. Izvedena mora biti v skladu z veljavnimi predpisi ter standardi. Elektične inštalacije delimo na močnostne inštalacije ter signalno komunikacijske inštalacije. Močnostne inštalacije služijo priključitvi električnih porabnikov, kot je razsvetljava, klimatske naprave, toplotne postaje, rekuperatorji, ipd. Nudimo:

 • podometne in nadometne elektroinštalacije,
 • energetsko elektro omare,
 • šibkotočne inštalacije,
 • adaptacije in popravilo dotrajanih inštalacij,
 • menjava starih inštalacij z novimi,
 • menjava starih varovlak z avtomatskimi,
 • strelovodne inštalacije z neopaznimi strelovodnimi materiali,
 • priklop električnih aparatov,…
 • VIDEO NADZOR OBJEKTOV

Videonadzorni sistemi so zelo uporabni za nadzor delovnih procesov, ljudi in premoženja. Videonadzorni sistemi so sestavljeni iz:

 • snemalnika s trdim diskom, ki je sposoben sliko videonadzornega sistema predvajati na lokalnem zaslonu, v kolikor pa ga priključimo v računalnišlo mrežo pa je sposoben sliko prenesti do vašega računalnika in pametnega telefona
 • nadzornih kamer

Videonadzorni sistem je odličen pripomoček za rekonstrukcijo dogodkov. Na voljo sta dve izvedbe videonadzornega sistema:

 • analogni videonadzorni sistem, ki za prenos podatkov uporablja koaksialni kabel, sistem je bil zelo razširjen v preteklosti dandanes pa ga zamenjuje IP videonadzorni sistem
 • IP videonadzorni sistem, ki za prenos podatkov uporablja računalniški UTP kabel

Razvoj opreme videonadzornih sistemov je v zadnjih letih zelo hitro napredovala, hkrati z razvojem tehnologije je tudi cena postala bolj dostopna. Bistvena prednost današnjih video nadzornih sistemov je nadomeščanje analogne tehnologije z digitalno. Za arhiviranje posnetkov se uporabljajo snemalniki.  Slika, ki jo kamera zajame se prenese v snemalnik, kjer se obdela in po potrebi tudi arhivira v spomin snemalnika. Za zagotovitev kvalitetne slike je potrebna kamera večje ločljivosti. Ločljivost posnete slike, prikazane na lokalnem zaslonu, ki je priključen na snemalnik, pa je odvisna od snemalnika samega. Posnetki, ki se arhivirajo v spomin snemalnika, imajo neko ločljivost in kvaliteto, katero določa snemalnik.

METS & EI STANKO MLAKAR S.P. VIDEO NADZOR

VIDEONADZORNI SISTEMI METS & EI STANKO MLAKAR S.P.

 • ALARMNI SISTEMI

Dandanes so objekti izpostavljeni različnim kriminalnim dejanjem, kot so vlomi in vandalizem. Protivlomni sistem omogoča, da ob vaši odsotnosti od doma sistem preko senzorjev gibanja, loma stekla in drugih detektorjev poskrbi, da se sproži sirena in preko telefona obvesti vas ali/in varnostno službo, če pride do vloma ali nepooblaščenega vstopa v varovano območje.

Pri izbiri ustreznega hišnega alarmnega sistema je potrebno največ pozornosti posvetiti alarmni centrali, ta je del alarmnega sistema, ki mora zadostiti vašim željam in potrebam varovanja. Zato se ob odločitvi za nakup varnostnega sistema vedno vprašajte:

 • koliko senzorjev bo v sistemu (število senzorjev, ki bodo v sistemu, neposredno vpliva na velikost centrale oz. število področij, ki naj jih alarmna centrala ima)
 • število uporabnikov (smiselno je, da ima vsak uporabnik svoje geslo)
 • število particij (ali naj sistem deluje kot več samostojnih sistemov – zaščita stanovanjskega in poslovnega dela…)
 • način komunikacije ob alarmu (vgrajen komunikator, možnost klica nadzornega centra ali privatne telefonske številke)
 • število tipkovnic (v primeru večjega števila vstopov v objekt mora biti varnostni sistem sposoben krmiliti več tipkovnic)
 • spomin dogodkov (kakšna je zahteva po spominu dogodkov, koliko zadnjih dogodkov naj centrala beleži)
 • razširljivost sistema (ali bo potrebno sistem v prihodnje razširiti, možnost povečevanja števila področij s pomočjo razširitvenih modulov, povečanje števila particij ..

METS & EI STANKO MLAKAR S.P. ALARMNI SISTEM DOSTOPEN TUDI NA MOBILNIH APARATIH

METS & EI STANKO MLAKAR S.P. ALARMNI SISTEM

 • AVTOMATIZACIJE OBJEKTOV

Avtomatizacija objektov danes predstavlja pomemben segment pri novogradnjah ali pri obnovah obstoječih objektov. Glavni cilj avtomatizacije v zgradbah je povečati njihovo energetsko učinkovitost in dvigniti nivo udobja. Uporabniku omogočimo energetski nadzor objekta. Za nadzor uporabimo Centralno Nadzorni Sistem (CNS) ali pa preko preprostega WEB vmesnika na pametnem telefonu. Vse podsisteme (klimatizacija, klimatske naprave, konvektorji, ogrevanje, kotli, hlajenje, hladilni agregati, toplotne postaje, toplotne črpalke, razsvetljava, bazenska tehnika…) združi v enega in tako uporabniku omogoči učinkovitejšo rabo električne energije in boljši nadzor nad dogajanjem procesov v samem objektu.V našem podjetju imamo večletne izkušnje z avtomatizacijo poslovnih, industrijskih in stanovanjskih objektov in smo vedno pripravljeni na nove projekte. Naročnikom svetujemo in jim pomagamo pri načrtovanju centralno nadzornega sistema pri novogradnjah ali pri energetski optimizaciji obstoječih objektov.

METS & EI STANKO MLAKAR S.P. AVTOMATIZACIJA

 • KONTROLA DOSTOPA

Kontaktni obrazec (ni na voljo)

Opomba:

Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


Odpri v Google Maps

Lokacija predstavitve


Essential SSL