LOGO,3ZAN.jpg
Knjigovodsko računovodske storitve opravljamo od leta 2004. S strankami iz različnih področij sodelujemo v obojestransko zadovoljstvo in sproti prilagodimo način sodelovanja glede na potrebe str
razdalja:

RAČUNOVODSKI SERVIS 3 ZAN D.O.O.

Knjigovodsko računovodske storitve opravljamo od leta 2004. S strankami iz različnih področij sodelujemo v obojestransko zadovoljstvo in sproti prilagodimo način sodelovanja glede na potrebe stranke. Bonitetna hiša Bisnode je naše podjetje uvrstila med lastnike certifikata bonitetne odličnosti AAA. Več o tem preberite na tej povezavi. Področja računovodskih storitev, na katerih smo že in še sodelujemo, so zelo raznovrstna:

 • trgovina, maloprodaja in veleprodaja, tudi komisijska prodaja, prodaja na daljavo ipd.;
 • gostinstvo;
 • proizvodnja;
 • storitve, npr. osebne storitve, gradbeništvo in zaključna dela v gradbeništvu, zdravstvene in zobozdravstvene storitve, računalniške storitve in sorodne dejavnosti.

Storitve opravljamo za različne oblike gospodarskih družb (d.o.o., d.n.o., k.d.), za samostojne podjetnike, zavode in društva. V tem obdobju smo storitve opravljali za 56 strank. Nekateri samostojni podjetniki, ki sami vodijo med letom poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, želijo, da jim izdelamo samo letna poročila, bilanco stanja, izkaz uspeha in obračun davka, medtem ko druga podjetja ali samostojni podjetniki namenjajo raje svoj čas in znanje poslovanju podjetja in v celoti prepustijo skrb za računovodstvo našemu računovodskemu servisu. Ne glede na obseg dela, ki ga opravimo za posamezno stranko, zagotavljamo vsem enako strokovnost in individualen pristop pri delu.

RAČUNOVODSKI SERVIS 3 ZAN D.O.O.

STORITVE

Sodelovanje prilagodimo potrebam in željam stranke. Stranka se lahko oglasi v naših poslovnih prostorih, če želi dodatne informacije, predati dokumentacijo in ipd. Dokumentacijo lahko pošlje tudi po navadni pošti, po elektronski poti ali pa jo prevzamemo mi pri stranki. Po telefonu smo dosegljivi ves čas, če gre za nujno zadevo tudi izven delovnega časa. Bonitetna hiša Bisnode je naše podjetje uvrstila med lastnike najvišjega certifikata bonitetne odličnosti AAA. Več o tem si preberite na tej povezavi.

RAČUNOVODSKI SERVIS 3 ZAN D.O.O. DAVKI RAČUNI

 • RAČUNOVODSKE STORITVE

Računovodstvo evidentira poslovne dogodke po vrednostih in času v skladu s pravili stroke. Iz podatkov ustvarjamo poročila, ki omogočajo podjetniku, da gospodari, delavcem, da dobijo ustrezno nagrado, družbi, da nadzira skladnost poslovanja podjetja s pravili, korporaciji, da evidentira delovanje podjetja-hčere. V Računovodskem servisu 3 ZAN D.O.O. lahko poskrbimo za vsa opravila iz tega področja, ali pa le za posamezen segment. Končni cilji so v obeh primerih enaki – prave informacije ob pravem času. Informacije zbiramo v poročila in analize, ki jih krojimo po potrebah stranke. Nudimo:

 • vodenje glavne knjige;
 • analitična evidenca stroškov in prihodkov;
 • analitična evidenca saldakontov, izpise odprtih postavk – terjatve in obveznosti kupcev in dobaviteljev;
 • obračun davka na dodano vrednost;
 • obračun osebnih prejemkov;
 • obračun podjemnih in avtorskih pogodb;
 • vodenje evidenc in dostava podatkov o prejemkih fizičnih oseb na FURS, AJPES in ZPIZ;
 • vodenje blagajne;
 • seznam, amortizacija ter prevrednotenje osnovnih sredstev;
 • obračun zamudnih obresti;
 • izpis opominov;
 • priprava poročil za Banko Slovenije in statistiko;
 • izdelava poslovnih poročil za Ajpes in FURS – izkaz uspeha, bilanca stanja, obračun davka od dohodka.
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil;
 • izdelava medletnih bilanc;
 • elektronski plačilni promet – pripravimo plačilne naloge, ki jih stranka predloži svoji banki;
 • pripravimo računovodske analize poslovanja prihodkov in odhodkov;
 • arhiviranje računovodske dokumentacije v elektronski obliki;
 • ostale knjigovodsko računovodske storitve in svetovanje po dogovoru s stranko.

RAČUNOVODSKI SERVIS 3 ZAN D.O.O. BILANCE DAVČNO SVETOVANJE

 • DAVČNO SVETOVANJE

V skladu z veljavno davčno zakonodajo in predpisi računovodenja skupaj s stranko poiščemo optimalne rešitve, ki privedejo poslovanje stranke do optimalnih davčnih obremenitev. Svetujemo novo ustanovljenim podjetjem, samostojnim podjetnikom, pri posredovanju predvidenih poslovnih rezultatov pristojnim inštitucijam. Seznanimo jih s tem, kako morajo voditi svojo dokumentacijo, kakšna naj bo dokumentacija, pripravimo vzorce izdanih računov, potnih nalogov, blagajniških dokumentvo ipd. V primeru davčnega inšpekcijskega nadzora sodelujemo z davčno upravo in nudimo potrebne računovodske podatke.

RAČUNOVODSKI SERVIS 3 ZAN D.O.O. BILANCE

Podrobnosti predstavitve


Naslov Vinje 3, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija
Telefonska številka 01 563 82 84, 031 853 060
Email naslov info@3zan.si
Spletna stran Tukaj obišči povezavo
30 dni pred potekom obvesti na Email naslov info@3zan.si
Prikaži lokacijo yes
HTML urejanje yes
Nalepka 0
razdalja:
Naslov Vinje 3, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenia
Kategorija , , , , , , , , ,
Ključne besede za splet   

Kontaktni obrazec (ni na voljo)

Opomba:

Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


Odpri v Google Maps

Lokacija predstavitve


Essential SSL