logo_irena_turk.png
V našem računovodskem servisu sodelovanje prilagodimo potrebam in željam stranke. Stranka se lahko oglasi v naših poslovnih prostorih, če želi dodatne informacije, predati dokumentacijo in ipd.
razdalja:

RAČUNOVODSKI SERVIS, IRENA TURK S.P.

V našem računovodskem servisu sodelovanje prilagodimo potrebam in željam stranke. Stranka se lahko oglasi v naših poslovnih prostorih, če želi dodatne informacije, predati dokumentacijo in ipd. Dokumentacijo lahko pošlje tudi po navadni pošti, po elektronski poti ali pa jo prevzamemo mi pri stranki. Po telefonu smo dosegljivi ves čas, če gre za nujno zadevo tudi izven delovnega časa. Storitve opravljamo za različne oblike gospodarskih družb (d.o.o., d.n.o., k.d.), za samostojne podjetnike, zavode in društva. V tem obdobju smo storitve opravljali za 56 strank. Nekateri samostojni podjetniki, ki sami vodijo med letom poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, želijo, da jim izdelamo samo letna poročila, bilanco stanja, izkaz uspeha in obračun davka, medtem ko druga podjetja ali samostojni podjetniki namenjajo raje svoj čas in znanje poslovanju podjetja in v celoti prepustijo skrb za računovodstvo našemu računovodskemu servisu. Ne glede na obseg dela, ki ga opravimo za posamezno stranko, zagotavljamo vsem enako strokovnost in individualen pristop pri delu.

 

RAČUNOVODSKI SERVIS, IRENA TURK S.P.

 

STORITVE

 

RAČUNOVODSKI SERVIS, IRENA TURK S.P.

 

 • KNJIGOVODSKE IN RAČUNOVODSKE STORITVE

Področje, ki zajema računovodstvo evidentira poslovne dogodke po vrednostih in času v skladu s pravili stroke. Iz podatkov ustvarjamo poročila, ki omogočajo podjetniku, da uspešno posluje, delavcem pa, da dobijo ustrezno nagrado, družbi, da nadzira skladnost poslovanja podjetja s pravili, korporaciji, da evidentira delovanje podjetja – hčere. V Računovodskem servisu, IRENA TURK S.P. poskrbimo za vsa opravila s področja računovodstva, ali pa le za posamezen segment. Končni cilji so v obeh primerih enaki – prave informacije ob pravem času. Informacije zbiramo v poročila in analize, ki jih krojimo po potrebah stranke. Nudimo:

 

 • vodenje glavne knjige;
 • analitična evidenca stroškov in prihodkov;
 • analitična evidenca saldakontov, izpise odprtih postavk – terjatve in obveznosti kupcev in dobaviteljev;
 • obračun davka na dodano vrednost;
 • obračun osebnih prejemkov;
 • obračun podjemnih in avtorskih pogodb;
 • vodenje evidenc in dostava podatkov o prejemkih fizičnih oseb na FURS, AJPES in ZPIZ;
 • vodenje blagajne;
 • seznam, amortizacija ter prevrednotenje osnovnih sredstev;
 • obračun zamudnih obresti;
 • izpis opominov;
 • priprava poročil za Banko Slovenije in statistiko;
 • izdelava poslovnih poročil za Ajpes in FURS – izkaz uspeha, bilanca stanja, obračun davka od dohodka.
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil;
 • izdelava medletnih bilanc;
 • elektronski plačilni promet – pripravimo plačilne naloge, ki jih stranka predloži svoji banki;
 • pripravimo računovodske analize poslovanja prihodkov in odhodkov;
 • arhiviranje računovodske dokumentacije v elektronski obliki;
 • ostale knjigovodsko računovodske storitve in svetovanje po dogovoru s stranko.

 

Poleg knjiženja računov in ostalih knjigovodskih listin v poslovne knjige vam svetujemo, na kaj bodite pozorni, ko prejmete ali izdate račun. Razložimo vam, kakšna so pravila izdajanje računov ali pa to opravimo namesto vas. Uredimo in vodimo register osnovnih sredstev. Svetujemo pri sprejemanju pravil potrjevanja računov in glede sistema kroženja dokumentov, da so le-ti kar najhitreje pri nas. Z rednim prenašanjem izpiskov TRR so vaše terjatve in obveznosti vidne 24h na dan preko spleta. Pomagamo vam postaviti pravila glede potnih nalogov in razložimo vse specifike, ki se pojavljajo pri teh vprašanjih.

 

RAČUNOVODSKI SERVIS, IRENA TURK S.P.

 

 • STROKOVNO SVETOVANJE

Poleg svetovanja, kako pravilno urediti poslovanje, da je le-ta v skladu s predpisi, na različne načine uporabljamo pridobljene informacije za pomoč pri poslovnem odločanju. V pomoč so nam različne kalkulacije, napovedi in kazalniki, ki jih spremljamo. Zaposleni na našem servisu veliko vemo o firmah, ki jim vodimo poslovne knjige, zato znamo interpretirati podatke in poiskati razloge za boljše ali slabše poslovanje v danem trenutku. S tem namenom ponujamo tudi sklop notranjega poročanja,ki v kombinaciji z napovedmi poslovanja omogoča natančnejše spremljanje poslovanja oziroma analizo dogodkov.

 

RAČUNOVODSKI SERVIS, IRENA TURK S.P.

 

 • KADROVSKO SVETOVANJE

Na kadrovskem področju servis uredi vse potrebno v zvezi z zaposlitvijo – od prijave zaposlenih naprej. Pomagamo vam pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Preden določite plačo, predhodno naredimo informativni izračun na neto ali bruto osnovi, da lahko vidite, kakšen strošek dela vam predstavlja. Obračunavamo plače, socialne prispevke za zavezance, kot tudi nudimo obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev.  O vsem naštetem poročamo institucijam (Furs, Ajpes).

Podrobnosti predstavitve


Naslov Unec 26, 1381 Rakek
Telefonska številka 031 855 145
Email naslov irenca.tuk@gmail.com
30 dni pred potekom obvesti na Email naslov irenca.tuk@gmail.com
Prikaži lokacijo yes
HTML urejanje yes
Nalepka 7
razdalja:
Naslov Unec 26, 1381 Rakek, Slovenia
Kategorija , , , , , , , , ,
Ključne besede za splet   

Kontaktni obrazec (ni na voljo)

Opomba:

Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


Odpri v Google Maps

Lokacija predstavitve


Essential SSL