LOGO,RACUNOVODSVO VEZENSEK.jpg
Računovodstvo Vezenšek Marija s.p. je družinsko podjetje, ki posluje od leta 2007  in temelji na večletnih delovnih izkušnjah v računovodstvu ter nenehnem izobraževanju na področju računo
razdalja:

RAČUNOVODSTVO VEZENŠEK, VEZENŠEK MARIJA S.P.

Računovodstvo Vezenšek Marija s.p. je družinsko podjetje, ki posluje od leta 2007  in temelji na večletnih delovnih izkušnjah v računovodstvu ter nenehnem izobraževanju na področju računovodstva in zakonodaje (tako davčne kot delovne). Smo člani GZS, Zbornice računovodskih servisov, Združenja delodajalcev Slovenije in OZS. Sklenjeno imamo zavarovanje poklicne odgovornosti.  Za vodenje poslovnih knjig uporabljamo program Vasco. Kot vaš računovodski servis vam lahko nudimo kakovostno, ažurno in strokovno vodenje vaših poslovnih knjig. Pri nas je stranka na prvem mestu, zato se ji v celoti posvetimo, ji prisluhnemo in svetujemo. Podjetje deluje na dveh lokacijah: Prelog pri Domžalah ter Križ pri Komendi.

RAČUNOVODSTVO VEZENŠEK, VEZENŠEK MARIJA S.P.

RAČUNOVODSTVO VEZENŠEK, VEZENŠEK MARIJA S.P.

 

STORITVE

 • RAČUNOVODSKE STORITVE

Računovodske storitve in računovodsko svetovanje opravljamo za pravne osebe (d. o. o., d. n. o., k. d), samostojne podjetnike (s. p) in druge zasebnike (obrtnike, odvetnike, notarje, zdravnike). Možen je dogovor za opravljanje vseh računovodskih storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva. Nudimo:

 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).
 • Računovodske storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov.
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za FURS in ZPIZ.
 • Računovodsko svetovanje pri obračunih potnih stroškov, bonitet, odpravnin, regresov, jubilejnih nagrad itd..
 • Obračuni drugih prejemkov fizičnih oseb, kot so študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški itd..
 • Vodenje evidenc osnovnih sredstev z obračuni amortizacije.
 • Obračuni davka na dodano vrednost.
 • Obračuni zamudnih obresti, izpis opominov ter sodelovanje pri izvršbi in izterjavah.
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov) ter izračun želenih poslovnih kazalcev.
 • Izdelava davčnih bilanc in poročil.
 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja.
 • Poročanje iz naslova poslovanja s tujino pri Banki Slovenije.
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest itd.).
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa.
 • Računovodske analize poslovanja.
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti.
 • Priprava dokumentacije vezane na izvedbo posebnih možnosti plačila (akredetivi, e-poboti, cesije, asignacije, posojila, krediti itd.).
 • Obveščanje in opozarjanje podjetij na spremenjeno zakonodajo in iz nje izhajajoče obveznosti (večstranski obvezni poboti, zamude pri plačilih itd.).
 • Arhiviranje računovodske in poslovne dokumentacije.
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve.

RAČUNOVODSTVO VEZENŠEK, VEZENŠEK MARIJA S.P. računovodski servis

 

 • IZTERJAVA DOLGOV – KOMPENZACIJE

V okviru naših dejavnosti vam nudimo tudi izterjavo dolgov ter izpeljavo kompenzacij.  Storitve izvajamo preko družbe Multicom d.o.o., ki je na tem področju prisotna že  več kot 20 let. V kolikor vam omenjene storitve pri vašem poslovanju kakorkoli koristijo, vas vabimo, da nas kontaktirate.

RAČUNOVODSTVO VEZENŠEK, VEZENŠEK MARIJA S.P. vodenje podjetja bilance

 

V računovodskem podjetju RAČUNOVODSTVO VEZENŠEK, VEZENŠEK MARIJA S.P., vam poleg računovodskih storitev in davčnega svetovanja zaradi uresničitve želja in potreb številnih strank zagotavljamo tudi finančno svetovanje in poslovno svetovanje. Strankam računovodskega servisa tako ponujamo vse na enem mestu.

 

 • FINANČNO SVETOVANJE
 • POMOČ PRI ODPIRANJU PODJETJA

Kontaktni obrazec (ni na voljo)

Opomba:

Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


Essential SSL