rafis_logo.jpg
RAFIS – RAČUNOVODSKO FINANČNE STORITVE, IZTOK ŠKRABAN S.P. smo izkušen računovodski servis, ki svojim strankam nudi kvalitetne in strokovne storitve. Svoje znanje gradimo že dolga leta. Delovn
razdalja:

RAFIS – RAČUNOVODSKO FINANČNE STORITVE, IZTOK ŠKRABAN S.P.

RAFIS – RAČUNOVODSKO FINANČNE STORITVE, IZTOK ŠKRABAN S.P. smo izkušen računovodski servis, ki svojim strankam nudi kvalitetne in strokovne storitve. Svoje znanje gradimo že dolga leta. Delovne izkušnje ter kvaliteta dela pa vam zagotavljajo, da bo vaše računovodstvo z nami vedno popolnoma urejeno.  Ker si želimo le najboljše za svoje stranke, se na našem področju ves čas izobražujemo in skrbimo, da so naše stranke obveščene o vseh novostih, ki se tičejo uspešnega poslovanja njihovega podjetja.

 

RAFIS_BANNER_racunovodja1

 

 • ODPIRANJE PODJETJA

Vsakdo, ki se poda na poslovno pot, potrebuje vrsto informacij in zanesljivo strokovno podporo. Začetnikom na poslovni poti nudimo pomoč pri ustanovitvi podjetja in razložimo, kaj vse je treba vedeti in opraviti pred registracijo firme. Pred pogodbo o sodelovanju, ki jo podpišemo, vam pomagamo z nasveti. S svojimi izkušnjami pomagamo, za katero obliko organiziranosti se je smiselno odločiti (d.o.o. ali s.p.). Odgovorimo, ali je za vaš s.p. primernejša obdavčitev po normiranih ali dejanskih stroških. Svetujemo pri dilemah okrog vključitve v sistema DDV in to tudi izvedemo, če je potrebno. Pomagamo pri sestavi pogodb o zaposlitvi ali najemu poslovnega prostora. Pomagamo pri prijavi državnim institucijam (Furs, Ajpes, ZZS) in z vašim pooblastilom že od prvega dne komuniciramo z njimi.

 

RAFIS, Računovodsko finančne storitve d.o.o.,RAFIS_RACUNOVODSKI_SERVIS_VODENJE_RACUNOV_BILANC

 

 • KNJIGOVODSKE IN RAČUNOVODSKE STORITVE

Poleg knjiženja računov in ostalih knjigovodskih listin v poslovne knjige vam svetujemo, na kaj bodite pozorni, ko prejmete ali izdate račun. Razložimo vam, kakšna so pravila izdajanje računov ali pa to opravimo namesto vas. Uredimo in vodimo register osnovnih sredstev. Svetujemo pri sprejemanju pravil potrjevanja računov in glede sistema kroženja dokumentov, da so le-ti kar najhitreje pri nas. Z rednim prenašanjem izpiskov TRR so vaše terjatve in obveznosti vidne 24h na dan preko spleta. Pomagamo vam postaviti pravila glede potnih nalogov in razložimo vse specifike, ki se pojavljajo pri teh vprašanjih.

Vse informacije, ki jih obdelujemo, služijo predvsem kot podlaga za čim boljše poslovno odločanje v računovodskih funkcijah analize, nadzora in predračunavanja. Poleg periodičnih poslovnih izkazov konec poslovnega leta pripravimo bilance, bodisi za posamezno firmo ali konsolidirana poročila. Večje firme vodimo po stroškovnih mestih ali projektih za nazornejši  prikaz poslovanja po posameznih enotah, kar nam služi za analizo in nadzor. V okviru planiranja sodelujemo pri oblikovanju napovedi  poslovanja za bodočnost, ki nam preko sistema notranjega poročanja in posebnih poročil kaže sliko naše uspešnosti glede na zastavljene cilje, ki smo jih pripravili znotraj našega informacijskega sistema. Nudimo:

 • Knjiženje prejetih in izdanih računov,
 • Knjiženje potnih nalogov,
 • Knjiženje bančnih izpiskov,
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti,
 • Izpis odprtih postavk po dogovoru,
 • Obračun DDV,
 • Vodenje davčnih evidenc,
 • Seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • Izdelava medletnih bilanc stanja in izkaza poslovnega izida,
 • Izdelava zaključnega računa,
 • Obračun plač,
 • Obračun dohodnine zaposlenih,
 • Obračun socialnih prispevkov zavezanca,
 • Računovodstvo vodimo po stroškovnih mestih,
 • Obračun obresti,
 • Priprava podjemnih pogodb, honorarjev,…,
 • Izdelava poročil za Banko Slovenije,
 • Naš računovodski servis po dogovoru pripravi predloge za kompenzacije, cesije,…

 

 • DAVČNI OBRAČUNI IN DRUGO

RAFIS – RAČUNOVODSKO FINANČNE STORITVE, IZTOK ŠKRABAN S.P. poskrbi za davčne obračune DDV-ja in seveda DDPO-ja. S finančno upravo sodelujemo preko e-davkov, preko katerih oddajamo tudi ostale dokumente, ki jih je potrebno oddati za poslovanje vaše firme, kot so: rekapitulacijska poročila, izjava za izbiro obdavčitve dobave/najema nepremičnine z DDV in ostale. Ajpesu oddajamo statistike finančnih računov, četrtletno poročanje in statistiko plač. Izvajamo obračune amortizacije, obresti ali pripravimo amortizacijski načrt.

 

RAFIS, Računovodsko finančne storitve d.o.o.,RAFIS_RACUNOVODSTVO_VODENJE

 

 • STROKOVNO SVETOVANJE

Na RAFIS – RAČUNOVODSKO FINANČNE STORITVE, IZTOK ŠKRABAN S.P.  poleg svetovanja, kako pravilno urediti poslovanje, da je le-ta v skladu s predpisi, na različne načine uporabljamo pridobljene informacije za pomoč pri poslovnem odločanju. V pomoč so nam različne kalkulacije, napovedi in kazalniki, ki jih spremljamo. Zaposleni na našem servisu veliko vemo o firmah, ki jim vodimo poslovne knjige, zato znamo interpretirati podatke in poiskati razloge za boljše ali slabše poslovanje v danem trenutku. S tem namenom ponujamo tudi sklop notranjega poročanja, ki v kombinaciji z napovedmi poslovanja omogoča natančnejše spremljanje poslovanja oziroma analizo dogodkov.

Pri najzahtevnejših vprašanjih se povezujemo tudi z zunanjimi partnerji – specialisti za posamezna področja in skupaj pridemo do prave rešitve. Na področju bonitetnih ocen in spremljanja položaja podjetij, ki so relevantna za naše stranke, se opiramo na našega partnerja Bisnode. Preko njihovih produktov lažje ocenimo varnost poslovanja naših strank z njihovimi partnerji. Nudimo:

 • Pomoč pri urejanju dokumentacije novoustanovljenim podjetjem ali samostojnim podjetnikom,
 • Kadrovsko svetovanje (nabor kandidatov, prijava, odjava, pogodbe o zaposlitvi…),
 • Pomoč pri pripravi dokumentacije za pridobitev kredita,
 • Svetujemo pri izbiri ustrezne banke,
 • Nudimo davčno svetovanje za pravne in fizične osebe s področja davka,
 • Svetujemo na področju dohodnine ter DDV,
 • Stranke zastopamo pred davčnimi organi (inšpekcijski pregled…),
 • Svetovanja po dogovoru;

 

 • NOTRANJE POROČANJE

Zahtevnejši uporabniki lahko mesečno spremljate poslovanje  preko sistema IPD – Informacija o poslovanju. Po splošnih in kategorijah, ki jih skupaj določimo,  le-te primerjamo s preteklimi obdobji ali pa z napovedjo, ki smo jo določili pred pričetkom poslovnega leta. Tako poročilo, ki ga izvozimo v excel ali pdf,  nazorno prikazuje stanje podjetja. Po straneh ali zavihkih poročila so obravnavane vse pomembne kategorije izkazov uspeha in stanja, ki analitično in nazorno prikazujejo poslovanje.

Če se na banke odpravljate po kredit, imamo pripravljen podoben izpis, ki razkriva posebej tiste informacije, ki banke najbolj zanimajo pri odobritvi. Strukturo in stanje terjatev ter dolgov, izpostavljenost do partnerjev, naložbe, obveznosti in strukturo kapitala … Izpis se imenuje FRP  – Finančna razkritja poslovanja za banke.

 

RAFIS, Računovodsko finančne storitve d.o.o.,RAFIS_RACUNOVODENJE_KNJIGOVODSTVO

 

 • KADROVSKO PODROČJE

Na kadrovskem področju servis uredi vse potrebno v zvezi z zaposlitvijo – od prijave zaposlenih naprej. Pomagamo vam pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Preden določite plačo, predhodno napravimo informativni izračun na neto ali bruto osnovi, da lahko vidite, kakšen strošek dela vam predstavlja. Obračunavamo plače, socialne prispevke za zavezance, kot tudi nudimo obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev.  O vsem naštetem poročamo institucijam (Furs, Ajpes).

 

 • PLAČILNI PROMET
 • DRUGE RAČUNOVODSKE STORITVE

Podrobnosti predstavitve


Naslov Markišavska ulica 14, Murska Sobota, 9000 Murska Sobota
Telefonska številka 02 521 42 42, 041 382 894
Email naslov iztok@rafis-ms.si
Spletna stran Tukaj obišči povezavo
30 dni pred potekom obvesti na Email naslov iztok@rafis-ms.si
Prikaži lokacijo yes
HTML urejanje yes
Nalepka 0
razdalja:
Naslov Markišavska ulica 14, 9000 Murska Sobota, Slovenia
Kategorija , , , , , , , , ,
Ključne besede za splet                                              

Kontaktni obrazec (ni na voljo)

Opomba:

Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


Odpri v Google Maps

Lokacija predstavitve


Essential SSL