SONTRO_LOGO.png
Ekipa je ključ do uspeha in super občutek je, ko skupaj premagujemo izzive in dosegamo cilje. Vsak član ekipe prinaša edinstvene veščine ter predanost, kar ustvarja resnično dobro ekipo! SONTRO
razdalja:

SONTRO, energetske rešitve, d.o.o.

Ekipa je ključ do uspeha in super občutek je, ko skupaj premagujemo izzive in dosegamo cilje. Vsak član ekipe prinaša edinstvene veščine ter predanost, kar ustvarja resnično dobro ekipo! SONTRO, energetske rešitve, d.o.o. smo podjetje z odlično ekipo, ki z omogočanjem širokega spektra energetskih rešitev, našim strankam lahko ponudimo najbolj napredne storitve na področju učinkovite rabe obnovljivih virov energije. Z našimi rešitvami omogočamo izkoristiti priložnosti, ki nam jih ponujajo obnovljivi viri energije, ter tako ustvarjamo dodano vrednost za okolje, hkrati pa našim strankam pomagamo učinkovito upravljati s stroški energije.

 

SONTRO, energetske rešitve, d.o.o.

 

STORITVE

Naša ponudba zajema celovit nabor energetskih rešitev, s katerim skupaj z našimi strankami soustvarjamo nizkoogljično prihodnost. 

 

  • SONČNE ELEKTRARNE (IZVEDBA N KLJUČ)

Izjemno pomembno je, da ob odločitvi za lastno sončno elektrarno izberete partnerja, ki vam bo ponudil najboljšo rešitev, za vaše individualne potrebe, hkrati pa, da bo sam postopek izvedbe potekal po vrstnem redu, kjer boste pridobili vse potrebne informacije o sami sončni elektrarni, njenem delovanju, vzdrževanju, itd., Predvsem pa je pomembno, da celotne izvedba poteka postopoma, s pridobitvijo vseh potrebnih informacij in dovoljenj, in sicer: analiza ustreznosti ( analiza ustreznosti pomeni, da skupaj preverite ustreznost lokacije, in sicer ali je le – ta dovolj sončna lega), načrtovanje in projektiranje (ta korak vključuje določanje velikosti sistema, izbiro vrste sončnih celic, oceno energijskih potreb, oblikovanje postavitve in pripravo tehničnih načrtov), pridobivanje dovoljenj (za namestitev sončne elektrarne je v praksi največkrat potrebno pridobiti ustrezna dovoljenja in soglasja, kar vključuje pridobivanje gradbenega dovoljenja, prijavo na omrežje in morebitne druge lokalne ali nacionalne regulativne postopke), financiranje (skupaj z vami najdemo najboljšo finančno možnost za namestitev sončne elektrarne., kar lahko vključuje lastna sredstva, bančna posojila, subvencije ali druge oblike finančne podpore), namestitev ( ta del vključuje postavitev sončnih modulov na primerno mesto, namestitev in povezavo inverterja, vzpostavitev električnih povezav in postavitev hranilnikov energije, če so del sistema), povezava z električnim omrežjem (sončno elektrarno je treba povezati z električnim omrežjem. To vključuje vzpostavitev električnih povezav med sončno elektrarno in omrežjem ter pridobitev soglasij za priklop na omrežje), zagon in vzdrževanje (po namestitvi sončne elektrarne je treba sistem zagnati in preveriti njegovo delovanje, prav tako pa je pomembno redno vzdrževanje sončne elektrarne za zagotavljanje optimalne učinkovitosti in dolgoročnega delovanja).

 

SONTRO, energetske rešitve, d.o.o.,SONTRO_SONCNA_ELEKTRARNA_2

 

 

SONTRO, energetske rešitve, d.o.o.,SONTRO_SONCNA_ELEKTRARNA_3

 

 

SONTRO, energetske rešitve, d.o.o.,SONTRO_SONCNA_ELEKTRARNA1

 

  • BATERIJSKI HRANILNIKI

Baterijski hranilnik v povezavi s sončno elektrarno omogoča shranjevanje odvečne energije, zagotavlja neprekinjeno napajanje ob izpadu električne energije ter optimizira izkoriščanje sončne energije, zmanjšuje obremenitev omrežja in prinaša finančne prihranke.

 

  • ČIŠČENJE SONČNIH ELEKTRARN

Učinkovito čiščenje sončnih elektrarn za trajnostno proizvodnjo energije, kajti čiščenje sončnih elektrarn je zelo pomembno, saj lahko z rednim in ustreznim čiščenjem solarnih panelov dosežemo tudi do 20% več pridelane električne energije iz sončne elektrarne.

 

SONTRO, energetske rešitve, d.o.o.

 

SONTRO, energetske rešitve, d.o.o.

 

  • ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

Električne inštalacije so ključne za zagotavljanje varne in učinkovite oskrbe z električno energijo v stavbah, industrijskih objektih, infrastrukturi in drugih lokacijah. Skupaj omogočajo varno, zanesljivo, učinkovito in prilagodljivo oskrbo z električno energijo, kar je ključnega pomena za udobno in varno bivanje, delovanje industrije in različnih objektov ter ohranjanje kakovosti življenja. Samih inštalacij se lotimo po korakih, kjer najprej določimo potrebe po električni energiji objekta ali prostora in vse do konca, ko je električni sistem že nameščen in je potrebno pripraviti še vso dokumentacijo in pridobiti potrdila ali certifikate, ki potrjujejo skladnost električnega sistema z veljavnimi predpisi in standardi, kar zagotavlja ustrezno dokumentacijo in zaupanje v pravilno delovanje sistema.

 

  • ENERGETSKI PREGLEDI

Energetski pregled vam omogoča celovit vpogled v vašo porabo energije, identifikacijo potencialnih prihrankov in izboljšanje učinkovitosti. Pravilno načrtovanje in izvedba ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti lahko prinese številne koristi tako za okolje kot za vašo denarnico.

 

  • ELEKTRIČNE MERITVE

Pri električnih meritvah je pomembno upoštevati ustrezne varnostne ukrepe, uporabljati pravilno merilno opremo ter slediti predpisanim standardom in smernicam. Električne meritve pomagajo pri preverjanju delovanja, diagnosticiranju težav, ohranjanju varnosti, učinkoviti rabi energije ter skladnosti z zakonodajo. Električne meritve so ključne za zagotavljanje varnosti, učinkovitosti in zanesljivosti električnih sistemov.

 

  • TOPLOTNE ČRPALKE

Toplotna črpalka je naprava, ki prenaša toploto iz enega prostora v drugega s pomočjo termodinamičnega cikla. Glavno načelo delovanja toplotne črpalke je izkoriščanje naravne sposobnosti toplote, da se premika iz območja z nižjo temperaturo v območje z višjo temperaturo.

Za vgradnjo toplotne črpalke se odloča vedno več posameznikov, saj izkoriščajo obnovljive vire energije, kot je zrak, voda ali zemlja, da pridobijo toploto za ogrevanje ali odvajanje toplote za hlajenje. Ta postopek je energijsko učinkovit in omogoča zmanjšanje porabe primarne energije ter posledično tudi stroškov ogrevanja in hlajenja (okolju prijazen vir ogrevanja), zagotavljajo tako ogrevanje kot tudi hlajenje prostorov, in sicer s sposobnostjo preusmerjanja toplote lahko ena naprava opravlja več nalog, kar omogoča celovit sistem ogrevanja in hlajenja v eni enoti. Pozitivne lastnosti toplotnih črpalk pa so tudi dolga življenjska doba, nizki obratovalni stroški in neodvisnost od fosilnih goriv.

 

  • ENERTGETSKE IZKAZNICE

Energetska izkaznica je listina, ki vsebuje podatke o energetski učinkovitosti stavbe ali dela stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Ključen del listine so tudi predlagane rešitve za boljše in ugodnejše izboljšave energetske učinkovitosti stavbe.

 

  • ELEKTRIČNE POLNILNICE

Domače električne polnilnice so priročna in učinkovita rešitev za polnjenje električnih vozil kar doma. Omogočajo hitro polnjenje vozila, prilagodljivost različnim modelom in vrstam vozil ter sistem upravljanja porabe energije.

 

SONTRO, energetske rešitve, d.o.o.

 

Podrobnosti predstavitve


Naslov Letuš 7A, 3327 Šmartno ob Paki
Telefonska številka 070 636 800
Email naslov info@sontro.si
Spletna stran Tukaj obišči povezavo
Facebook povezava Tukaj obišči povezavo
30 dni pred potekom obvesti na Email naslov info@sontro.si
Prikaži lokacijo yes
HTML urejanje yes
Nalepka 7
razdalja:
Naslov Letuš 7A, 3327 Šmartno ob Paki, Slovenia
Ključne besede za splet                 

Kontaktni obrazec (ni na voljo)

Opomba:

Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


Odpri v Google Maps

Lokacija predstavitve


Essential SSL