veldrona_logo.png
V našem servisu opravljamo računovodske, kadrovske in administrativne storitve za kapitalske družbe (d.d., d.o.o., d.n.o., k.d.), samostojne podjetnike in fizične osebe z dejavnostjo ter društva.
Država Slovenia
Pokrajina/Regija Kranj
razdalja: 1,369 Kilometrov

VELDRONA, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje Naklo, d.o.o.

V našem servisu opravljamo računovodske, kadrovske in administrativne storitve za kapitalske družbe (d.d., d.o.o., d.n.o., k.d.), samostojne podjetnike in fizične osebe z dejavnostjo ter društva. Obenem vam nudimo tudi davčno in finančno svetovanje. Storitve opravljamo odgovorno, kakovostno, hitro in diskretno, skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi in seveda skladno z veljavnimi zakonskimi določili. Po potrebi smo dosegljivi ves dan vse dni v letu. Lahko se dogovorimo za prevzem dokumentacije pri vas, lahko opravljamo storitve na vašem sedežu in na vaši opremi. Našim strankam omogočamo tudi sodobno e-poslovanje.

VELDRONA, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje Naklo, d.o.o.

STORITVE:

 • VODENJE GLAVNE KNJIGE
 • ANALITIČNA EVIDENCA SALDAKONTOV, IZPISE ODPRTIH POSTAVK
 • IZDELAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA VKLJUČNO Z DAVČNIM OBRAČUNOM
 • IZDELAVA MEDLETNIH BILANC
 • OBRAČUN DAVKA NA DODANO VREDNOST IN VODENJE DAVČNIH EVIDENC, POROČANJE NA DURS
 • VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV, OBRAČUN AMORTIZACIJE IN PREVREDNOTENJE OSNOVNIH SREDSTEV
 • FAKTURIRANJE, SPREMLJAVA PLAČIL, PRIPRAVA OPOMINOV IN OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI, TELEFONSKA IZTERJAVA
 • PRIPRAVA PREDLOGOV ZA IZVRŠBO, SODELOVANJE V POSTOPKIH PRED SODIŠČI
 • VODENJE BLAGAJNE
 • OBRAČUN PLAČ, PODJEMNIH POGODB, HONORARJEV, REGRESA, POTNIH STROŠKOV, AVTORSKIH POGODB, POROČANJE NA DURS
 • PRIPRAVA LETNIH PREGLEDOV DOHODKOV ZA DOHODNINO, IZDELAVA M/4 OBRAZCEV IN POROČANJE ZPIZ
 • OBRAČUN SOCIALNIH PRISPEVKOV ZA ZAVEZANCA S.P., ZA POSLOVODJE ENOOSEBNIH DRUŽB IN FIZIČNE OSEBE
 • OBRAČUN PODJEMNIH POGODB IN AVTORSKIH HONORARJEV
 • IZDELAVA POROČIL ZA BANKO SLOVENIJE (SN, SKV, C…), IZDELAVA STATISTIKE FINANČNIH RAČUNOV
 • VODENJE PLAČILNEGA PROMETA
 • SPROTNO OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH V ZAKONODAJI
 • IZDELAVA PREDLOGA RACIONALIZACIJE OSTALIH POSTOPKOV POVEZANIH Z RAČUNOVODSTVOM
 • IZDELAVA PRAVILNIKA O RAČUNOVODSTVU, USMERITEV IN SKLEPOV
 • RAZNE DRUGE STORITVE PO ŽELJI STRANKE

Računovodstvo Biro Bonus E-računi po 1.1.2015

 • VODENJE EVIDENC O ZAPOSLENIH
 • PRIPRAVA POGODB O ZAPOSLITVI, PODJEMNIH POGODB, AVTORSKIH POGODB
 • POMOČ PRI ISKANJU IN IZBIRI DELAVCEV
 • PRIJAVA POTREB PO DELAVCIH PRI RZZ IN PRIJAVA NOVO ZAPOSLENIH PRI ZZZS
 • PRIPRAVA SKLEPOV O LETNIH DOPUSTIH
 • IZDELAVA SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST, INTERNIH AKTOV IN SKLEPOV V ZVEZI Z IZKORIŠČANJEM – RAZPOREDITVIJO
 • DELOVNEGA ČASA, PLANIRANJU LETNIH DOPUSTOV
 • IZDELAVA SKLEPOV IN INTERNIH AKTOV V ZVEZI S PLAČAMI, NAGRAJEVANJU USPEŠNOSTI, INOVATIVNOSTI,….
 • PRIPRAVA POGODB O ŠTIPENDIRANJU, IZOBRAŽEVANJU IZ ALI OB DELU
 • PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJ ZA ZAPOSLOVANJE PO AKTUALNIH RAZPISIH
 • PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJ – OLAJŠAV OB ZAPOSLOVANJU INVALIDOV IN POTREBNA
 • POROČANJA USTREZNIM DRŽAVNIM ORGANOM

VELDRONA, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje Naklo, d.o.o.

 • PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST, DOHODNINE ZA REZIDENTE IN NEREZIDENTE
 • DAVKOV OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB, DAVKA NA DODANO VREDNOST
 • DRUGIH DAVKOV, TAKS IN CARIN
 • DAVČNIH POSTOPKOV
 • STATUSNEGA PREOBLIKOVANJA (S.P. V D.O.O. ALI DRUGA MOŽNA PREOBLIKOVANJA, SPOJITVE, PRIPOJITVE, DELITVE, LIKVIDACIJE,…)

Na vseh navedenih področjih uporabnikom naših računovodskih in kadrovskih storitev svetujemo sprotne oglede na trenutne situacije in potrebe, na željo stranke pa tudi na področjih, ki niso zajete v okviru trenutne dejavnosti.

Po naročilu davčno svetujemo tudi vsem drugim, ki bi želeli nasvet ali pojasnila.

 • PRIPRAVA CELOTNE DOKUMENTACIJE, POTREBNE ZA USTANOVITEV PRAVNE OSEBE ALI SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA TER USMERJANJE SKOZI CELOTEN POSTOPEK VSE DO VPISA V SODNI ALI POSLOVNI REGISTER TER PRIDOBITVE DAVČNE ŠTEVILKE
 • PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV BANČNIH KRATKOROČNIH IN DOLGOROČNIH POSOJIL, REVOLVING KREDITOV IN LIMITOV NA TRR
 • PRIPRAVA POSLOVNIH NAČRTOV IN INVESTICIJSKIH ELABORATOV ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV, KEREDITOV S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO IN DRUGIH AKTUALNIH VIRIH FINANČNIH SREDSTEV
 • SVETOVANJE PRI DOLGOROČNIH IN KRATKOROČNIH FINANČNIH NALOŽBAH

RAČUNALNIŠKI SERVIS

Prav tako se naše podjetje ukvarja z IT storitvami, in sicer je ta dejavnost namenjena vsem tistim, ki imate take ali drugačne težave s svojimi računalniki in prenosniki. Na servisnih straneh Veldrona boste našli kontakte, mi pa vam bomo z veseljem pomagali pri težavah z vašim računalnikom.

VELDRONA, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje Naklo, d.o.o.

 • PRODAJA IN NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME
 • NADGRADNJA PROGRAMSKE OPREME
 • KONFIGURACIJA MREŽNIH NASTAVITEV
 • PRODAJA RABLJENIH RAČUNALNIKOV (PREGLEDANIH IN TESTIRANIH)
 • POPRAVILO NAMIZNIH IN PRENOSNIH RAČUNALNIKOV
 • POPRAVILO TISKALNIKOV IN DRUGIH ZUNANJIH NAPRAV
 • TESTIRANJE DELOVANJA RAČUNALNIKOV, ODSTRANJEVANJE VIRUSOV
 • HROŠČEV IN DRUGIH ZLONAMERNIH PROGRAMOV
 • REŠEVANJE PODATKOV, KLONIRANJE DISKOV
 • IZDELOVANJE SPLETNIH STRANI
 • SVETOVANJE PRI NAKUPU NOVEGA RAČUNALNIKA

VELDRONA, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje Naklo, d.o.o.

 

Podrobnosti predstavitve


Naslov Glavna cesta 20, 4202 Naklo, Slovenija
Telefonska številka 04/2571831,041/863440
Email naslov veldrona@siol.net
Spletna stran Tukaj obišči povezavo
Prikaži lokacijo yes
HTML urejanje yes
Nalepka 0
Država Slovenia
Pokrajina/Regija Kranj
razdalja: 1,369 Kilometrov
Naslov Glavna cesta 20, 4202 Naklo, Slovenia
Kategorija , ,
Ključne besede za splet                

Kontaktni obrazec (ni na voljo)

Opomba:

Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


Odpri v Google Maps

Lokacija predstavitve


Essential SSL